wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj XXVI SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI

2009-07-23 15:03:02

XXVI Sesję Rady Gminy Załuski odbędzie się 3 sierpnia  2009 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta i Urzędu Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w Gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” .

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu I do „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach”.

Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.
Podjęcie uchwały w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2010 – 2012 w ramach programów operacyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXIII/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/IX/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Załuski oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady GminyAdam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|