wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady GminyZałuskina dzień 26 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

Proponowany porządek dzienny:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta i Urzędu Gminy Załuski.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu podziału środków w 2009 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. opracowania projektu Statutu Gminy Załuski.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich postępowania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Załuski.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2009 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych .

17. Podjęcie stanowiska w sprawie koncepcji przedstawionej przez Zarząd Powiatu Płońskiego dotyczącej zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem działki 70/15 położonej w miejscowości Załuski.

18. Odpowiedzi na interpelacje.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|