wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj XIII Sesja Rady Gminy Załuski

2019-12-23 09:38:33

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm. ) zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 30 grudnia ( poniedziałek) 2019r. początek godz. 11 :00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta
 6. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2020-2033.
 10. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Załuski.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Załuskach
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Załuski w roku szkolnym 2019/2020.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i zapytania
 20. Zamknięcie sesji .

 

    Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|