wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj XIII SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI

2008-03-21 10:19:10

Dnia 20 marca 2008 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Załuski.

 
 
 
 

Pierwszą w 2008 roku Sesję Rady Gminy Załuski rozpoczął Przewodniczący Rady Pan Adam Gorzkowski. Na początku został wręczony Dyplom i nagroda jaką był Laptop mieszkance naszej gminy pani Renacie Gutowskiej. Wzieła ona udział w szkoleniach na temat e-podpisu dla przedsiębiorców i wygrała nagrodę główną wspomniany komputer przenośny. Jeszcze raz gratulujemy!

Kolejnym punktem było podziękowanie dla pani Małgorzaty Oszczyk Sołtys Sobole, za sumienną pracę. Pani Sołtys zrezygnowała z pełniącej funkcji. Podziękowania oraz wręczenia albumu i kwiatów dokonał Wójt Gminy Załuski oraz Przewodniczący Rady Gminy Załuski

W związku z powyższym informujemy, że dnia 18 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 u Pani Małgorzaty Oszczyk odbędą się wybory nowego Sołtysa. Wszystkich mieszkanców sołectwa Sobole zapraszamy.

Następnie zostały omówione i poddane głosowaniu wszystkie projekty uchwały zaproponowane w porządku dziennym.

Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i odczytanie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta i Urzędu Gminy Załuski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie gminy Załuski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości czynszu w lokalach użytkowych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Załuski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowiącą własność wspólnoty gruntowej w Karolinowie, gmina Załuski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Karolinowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kroczewo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sobole.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie Sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|