wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj XI Sesja Rady Gminy Załuski

2019-11-20 08:25:04

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm.) zwołuje i zapraszam do udziału w XI Sesji Rady Gminy Załuski. która odbędzie się w piątek 22 listopada 2019r. początek godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach .

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .
 7. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy .
 8. Informacja Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu na 2020 rok
 9. Informacja o  realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski .
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 14. Podjęcie uchwały w sprawiewzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Załuski na lata 2019-2024.      
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Załuski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr  75/X /19 Rady Gminy Załuski z dnia 25 października 2019 r. w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
 18. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty .
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr 76/X/19 Rady Gminy Załuski z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 22. Wolne wnioski i zapytania .
 23. Zamknięcie sesji

                                                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                              Agnieszka Dąbrowska  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|