wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Wyniki konsultacji społecznych w spr. Komitetu Rewitalizacji

2017-11-14 14:23:50

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz.1023) w terminie od 22 listopada do 22 grudnia 2017 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Publikujemy ich wyniki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 września 2017 roku Rada Gminy Załuski Uchwałą Nr 209/XLI/2017  przyjęła „Program rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2017-2020”. Kolejne konsultacje społeczne są dalszym ciągiem tej procedury. Komitet Rewitalizacji stanowi bowiem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2017-2020”. Komitet uprawniony będzie na etapie  wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań związanych z rewitalizacją oraz pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Załuski w zakresie rewitalizacji.

Projekt uchwały wraz z pozostałymi dokumentami będą dostępne do wglądu:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Załuski w zakładce Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego_ Program rewitalizacji dla Gminy Załuski_Komitet Rewitalizacji

- w Urzędzie Gminy Załuski (pokój nr 6).

Uzupełnione ankiety konsultacyjne i formularz zgłaszania uwag można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie od 22.11.2017 do dnia 22.12.2017 r. :

- pocztą elektroniczną na adres: ugzaluski@bip.org.pl,

- listownie na adres: Urząd Gminy Załuski z siedzibą Załuski 67, 09-142 Załuski z dopiskiem „Konsultacje społeczne – „Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji”

- złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Załuskach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|