wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Utrzymanie czystości i porządku

2013-03-18 13:37:56

 
 
 
 

1 lipca 2013 r. ruszył gminny system odbioru odpadów komunalnych, obejmujący wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Gminy Załuski.

Nowe obowiązki wynikają ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mającej zasięg ogólnokrajowy.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLIKI DO POBRANIA

 
 
 
 

Ankieta dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Załuski w celu utworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 
 
 
 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Załuski

 
 
 
 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Gmina Załuski udostępnia informację o:

Podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Załuski:

  • Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych              z terenu gminy Załuski, wyłonionym w drodze przetargu jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Załuski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk (RIPOK)
  • Składowisko odpadów w Dalanówku, 09-100 Płońsk.

Osiągniętych przez Gminę Załuski poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r. wyniósł

23,90 %.

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 r. wyniósł 18,02 %.

Punktach selektywnego zbierania odpadów:

  • Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywa się poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

Podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

  • Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Załuski:

  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się poprzez tzw. mobilną zbiórkę odpadów. W zabudowie jednorodzinnej poprzez wystawienie zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego przed nieruchomość  a w zabudowie wielolokalowej z miejsc wyznaczonych przez właściciela nieruchomości. Częstotliwość odbioru - raz na kwartał (wrzesień 2013 r., grudzień 2013 r., marzec 2014 r., czerwiec 2014 r.), według uzgodnionego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Załuski (m. in. dostępnego na stronie  http://www.zaluski.pl/).
 
 
 
 

 

NOWY SYSTEM I OBOWIĄZKI GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 
 
 
 

PGK w Płońsku Sp. z o.o. i Urząd Gminy Załuski informują:

Jak segregować odpady?

WOREK NIEBIESKI PAPIER I TEKTURA

Wrzucamy: gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, książki, kartony i tekturę, foldery, zeszyty, torebki papierowe, papier biurowy

Nie wrzucamy: opakowań po mleku i sokach, celofanu, kalki, mokrego i tłustego papieru

WOREK ZIELONY OPAKOWANIA ZE SZKŁA

Wrzucamy: kolorowe i bezbarwne butelki bez nakrętek, słoiki

Nie wrzucamy: szkła okiennego, luster, żarówek, lamp fluorescencyjnych, szkła zbrojonego, porcelany, fajansu i ceramiki oraz szkła żaroodpornego

WOREK ŻÓŁTYODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wrzucamy: plastikowe butelki PET po napojach, reklamówki plastikowe, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, plastikowe zakrętki, opakowania po sokach i mleku, puszki metalowe i aluminiowe

Nie wrzucamy: styropianu, opakowań po lekach, farbach, chemikaliach i oleju, folii budowlanej i zabawek

WOREK PRZEZROCZYSTYODPADY NIEBEZPIECZNE

Wrzucamy: leki wraz z opakowaniami, baterie i akumulatory małogabarytowe, opakowania po farbach, lakierach i chemikaliach, termometry rtęciowe

Uwaga: każdy rodzaj odpadu niebezpiecznego powinien być oddzielnie opakowany i umieszczony w zbiorczym worku przezroczystym.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|