wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Szkoła w Stróżewie w Klubie Przodujących Szkół

2015-09-09 07:38:33

Dzięki ciężkiej pracy całej społeczności szkolnej: pracowników szkoły, rodziców, uczniów, wsparciu władz samorządowych oraz zaangażowaniu różnych osób i instytucji dnia 1 września 2015 roku dostąpiono zaszczytu przyjęcia Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie

 
 
 
 

Inicjatorem jego powstania w 1986 roku był profesor Mikołaj Kozakiewicz.

Klub zrzesza placówki które osiągają sukcesy organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Zajmuje się promowaniem aktywności szkół członkowskich, upowszechnianiem ich dorobku, wspomaganiem nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, organizowaniem warsztatów i obozów.

Aby zostać członkiem, szkoła musi być wyróżniającą się placówką, wspomagającą rozwój swoich uczniów.

CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ W POLSCE , TO WIELKI ZASZCZYT I ZOBOWIĄZANIE

Do Klubu mogą więc kandydować szkoły legitymujące się wspólnym i trwałym dorobkiem całej społeczności w realizacji podstawowych celów wychowawczych, dydaktycznych  i opiekuńczych, dobrą atmosferą i kulturą pracy, indywidualnym obliczem pedagogicznym, czystością, ładem i porządkiem, wysokim poziomem estetycznym, zdrowym klimatem moralnym, kształtowaniem postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych, dobrymi wynikami dydaktycznymi, tworzeniem warunków rozwoju dla uczniów uzdolnionych, zapobieganiem niepowodzeniom szkolnym i trudnościom wychowawczym.

Szkoła w Stróżewie  te warunki spełniła i uzyskała aprobatę Zarządu  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie . 

Rekomendację w tej sprawie wydała placówce Pani Urszula Szybińska - Sekretarz Urzędu Gminy w Załuskach.

Jesteśmy dumni z wyróżnienia, gdyż jest to  pierwsza w gminie i powiecie zrzeszona w klubie  szkoła.

Akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół wręczyła na ręce dyrektora szkoły, przewodniczącej Rady Rodziców oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego  Zofia Grzebisz-Nowicka Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Ten ważny dla szkoły dzień przypadł w roku świętowania 70- rocznicy jej  powstania podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego z udziałem całej społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców i gości - Pana Edwarda Aleksandrowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Załuski, Pani  Iwony Żakowskiej - Radnej Gminy Załuski, Pani Ilony Szulborskiej -  Inspektora ds. Promocji, Pani Katarzyny Piątkiewicz - Przewodniczącej Rady Rodziców.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|