wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Szata Roślinna

2012-12-12 15:46:41

 
 
 
 

Przekształcenia szaty roślinnej pod wpływem działalności gospodarczej, zabiegów melioracyjnych i innych doprowadziły do ukształtowania krajobrazu charakterystycznego dla rejonów typowo rolniczych. W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz z towarzyszącą jej zielenią (rośliny uprawne i ozdobne) oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych. Niewielkie powierzchnie przypadają na półnaturalne zbiorowiska łąkowe i bagienne, ograniczone do pasów wzdłuż cieków oraz rozproszonych płatów w zagłębieniach bezodpływowych.

Na terenie gminy Załuski tereny lasów i zadrzewień zajmują 851 ha co stanowi 7,62% ogólnej powierzchni. Gmina odznacza się bardzo niskim stopniem lesistości (powiat płoński - 13,2%, województwo mazowieckie - 22%). Problemem nie mniej ważnym niż niska lesistość w gminie jest znaczne rozdrobnienie i rozproszenie kompleksów leśnych. W strukturze władania dominują lasy państwowe - 546 ha zarządzane przez Nadleśnictwo Płońsk. Większe kompleksy leśne (nie kontaktujące się bezpośrednio z innymi kompleksami) występują w środkowej części gminy w rejonie miejscowości gminnej oraz w części południowej - Uroczysko Złotopolice.

Największy udział lasów w powierzchni ogółem (powyżej średniej w gminie) występuje w następujących sołectwach:

 • Niepiekła (19,9%),
 • Karolinowo (13,8%),
 • Przyborowice Dolne (19,7 %) 
 • Falbogi Wielkie (13,5%) 
 • Przyborowice Górne (10,5%).

Pozostałe powierzchnie leśne, w tym zwarte młodniki i drągowiny sosnowe na gruntach porolnych występują w formie niewielkich płatów, porozrzucanych wśród pól. Najmniejszy udział lasów w powierzchni ogółem (poniżej 4%) występuje w sołectwach:

 • Wojny (0,0%), 
 • Naborowiec (0,02%), 
 • Gostolin (0,1%), 
 • Sadowiec (0,2%), 
 • Kamienica (0,4%), 
 • Stróżewo (0,9%), 
 • Olszyny Stare (1,1%),
 • Koryciska (1,5%),
 • Wilamy (2,2%)
 • Naborowo (3,2%)
 • Michałówek (3,4%)
 • Smólska (4,0%)
 • Kroczewo (4,0 %).

Przeważająca część lasów posiada drzewostan sztucznie wprowadzony, typu jednowiekowych i jednowarstwowych monokultur, wśród których dominują drzewostany sosnowe. Gatunkami uzupełniającymi są: brzoza, dąb, grab i olcha. Drzewostan pochodzący z naturalnego odnowienia występuje na siedliskach podmokłych (olcha) oraz sporadycznie jako domieszka w starszych kompleksach leśnych (brzoza, dąb, grab).

Wiek drzewostanu nie przekracza na ogół 50 lat - są to głównie młodniki, drągowiny i młode drzewostany w wieku nieprodukcyjnym. Drzewostany starsze występują w lasach łęgowych oraz w lasach Gostolin i Uroczysku Złotopolice.

Teren Gminy Załuski w całości mieści się w obszarze Zielonych Płuc Polski.

Obszary chronionego krajobrazu

 • „Krysko – Joniecki” OChK - o powierzchni ogólnej 9 203,40 ha (w tym 889,80 ha lasów), którego lesistość wynosi 9,67%. Obejmuje część gminy: Sochocin, Joniec, Naruszewo, Płońsk i Załuski,
 • „Naruszewski" OChK - o powierzchni ogólnej 7 030,20 ha (w tym 2 348,60 ha lasu), którego lesistość wynosi 33,41 %. Obejmuje fragment gminy Nruszewo i Załuski.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|