wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

2008-02-07 14:05:24

W Urzędzie Gminy dnia 05 lutego odbyło się spotkanie z wszystkimi sołtysami z naszej gminy. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy pan Romuald Woźniak. Później zostały przdstawione i omówione przez panią Agatę Sosińską - dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy - najistotniejsze tematy dla naszej gminy na najbliższy czas.

 
 
 
 

Zostało przedstawione kilka tematów. Poniżej streszczenie tych tematów:

1. Szkolenia dla mieszkańców - Wychodząc naprzeciw możliwościom jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej Urząd Gminy Załuski przystępuje do realizacji bezpłatnych szkoleń dla wszystkich mieszkańców gminy o różnym poziomie wykształcenia, kobiet, mężczyzn, bezrobotnych, zatrudnionych oraz przedsiębiorców. Realizacja przedmiotowych szkoleń jest szansą dla mieszkańców na przeciwdziałanie dysproporcjom istniejącym w naszej gminie, tak bardzo zróżnicowanym pod względem wykształcenia.

Proponując zakres tematyczny szkoleń staraliśmy się dostosować go do realnych potrzeb wszystkich mieszkańców – został tak skonstruowany, aby lokalna społeczność mogła w jak najdogodniejszy sposób skorzystać z proponowanej przez nas oferty w zakresie:

  • Pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla rolników i przedsiębiorców,
  • Nabycia umiejętności obsługi komputera,
  • Szkolenia dla bezrobotnych.

Zachęcamy do skorzystania i wzięcia udziału w szkoleniach. Jest to możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych przydatnych zarówno w rolnictwie jak i poza rolnictwem oraz daje szansę na wzrost zatrudnienia. Ponadto szkolenia pomogą w kreowaniu własnego, indywidualnego rozwoju oraz wskazaniu na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na własne pomysły.

Zainteresowanym doradzimy również jak założyć własną firmę, czyli krok po kroku do własnego biznesu.

2. Punkt konsultacyjno - doradczy- Dla naszych mieszkańców czynny jest już punktu konsultacyjno - doradczego , który prowadzony jest w siedzibie Urzędu w każdy poniedziałek w godzinach 1300 - 1500. Będziemy panstwu pomagać w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy UE. Służyć będziemy doradztwem prawnym. Udzielać będziemy imformacji na temat szkoleń oraz prowadzone będzie doradztwo dla osób bezrobotnych.

3. Bezpłatne szkolenie - W Urzędzie Gminy przeprowadzone będzie szkolenie z zakresu nawożenia i ochrony środowiska. Odbędzie się ono 19.02.2008r o godz. 10.00

4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolnikom oraz rolnikom zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników. Warunki, które muszą spełnić rolnicy aby ubegać się o refundacje:

  • podleganie ubezpieczeniu
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności
  • terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie

Pierwszym krokiem jest rejestracja sibie lub niepełnosprawnego domownika w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (00-828 W-wa, Al Jana Pawła II 13) na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź osobistych. Następnie po zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. Wniosek należy złożyć do Funduszu do dnia 20 miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008 r. po terminowym opłaceniu składek w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r,) Wiecej informacji można uzyskać W GOPS w budynku urzędu gminy.

5. Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. więcej

6. Przydomowe oczyszczalnie - pani Renata Gryszpanowicz przedstawiła raport ze stanu prac nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków w naszej gminie.

Zostały wykonane projekty budowlane - 206 szt. - na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób, które zostały zakwalifikowane do I etapu realizacji inwestycji.

Kolejne etapy realizacji inwestycji:

Ø Podpisanie z właścicielami nieruchomości umów, o terminach podpisywania umów będziemy informować przez sołtysów oraz na stronie internetowej

Ø Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – prawdopodobnie kwiecień/maj

Ø Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego i uzyskanie pozwolenia

Ø Przygotowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|