wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Sesja Rady Gminy Załuski

2022-09-22 15:36:56

 
 
 
 

Na podstawie  art.20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022  poz.559 ze zm. ) zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Załuski  która odbędzie się  29 września (czwartek) 2022 r. początek godz.15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania radnych .
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Północne Mazowsze Sp. z .o. o. z siedzibą w Ciechanowie .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 25 w  miejscowości Przyborowice Dolne, w gminie Załuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu miejscowości Załuski;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Załuski, w gminie Załuski;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno, gmina Załuski;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 261/XXXIII/21 Rady Gminy Załuski z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Załuski wkładu niepieniężnego do „SIM Północne Mazowsze sp. z o.o.” w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Załuski.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
 15. Wolne wnioski i zapytania .
 16. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|