wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 

W związku z wystąpieniem Przedsiębiorstwa Branżowego GAZOWNIA SERWIS Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwziecia polegającego na „Budowie sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych gminy: Załuski, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki” w dniu 23.02.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Z uwagi, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjne (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informacje podawane są stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.ugzaluski.bip.org.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Załuski.

Na stronie www.ugzaluski.bip.org.pl został zamieszczony również wniosek o wydanie decyzji wraz załącznikami.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|