wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Procedura postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

2014-05-13 14:52:31

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Załuski dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest, informujemy jaka jest procedura postępowania.

 
 
 
 

Do obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest należy w przypadku zmiany pokrycia dachowego:

 1. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia ma obowiązek zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest– na 30 dni przed ich rozpoczęciem, do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 2. Samodzielny demontaż wyrobów azbestowych jest prawnie zabroniony dlatego też właściciel lub zarządca zleca usunięcie wyrobów zawierających azbest firmie, która ma odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudnia pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Zawiera się umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest . W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. 

  Firma demontująca azbest zobowiązana jest do odpowiedniego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest oraz jego wywiezienia na specjalne składowisko odpadów niebezpiecznych, chyba że umowa o świadczenie usługi demontażu stanowi inaczej. Zdemontowane wyroby azbestowe są składowane i zakopywane na specjalnie wyselekcjonowanych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

 3. Po wykonaniu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

 4. Po zakończeniu prac demontażowych, należy złożyć do Wójta Gminy Załuski „Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”. Druk do pobrania pod adresem http://ugzaluski.bip.org.pl/?tree=191 lub w Urzędzie Gminy Załuski pok. 17.

Uprzejmie informujemy, iż demontaż pokryć dachowych zawierających azbest finansowany jest przez właścicieli budynków. 

Zgodnie z „Programem usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów 17 maja 2002 r eternit z polskich dachów musi zostać ostatecznie usunięty do 2032 roku

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm).

  Data sporządzenia informacji 12.05.2014 r.

                  Wykaz firm posiadających decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu płońskiego

   

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

adres

1

„TOM-ETER-MET”

Tomasz Soczewiński

Kroczewo 123

gmina Załuski

2

Andrzej Szymańki

ul. Postępu Rolniczego 4/3

09-100 Płońsk

3

Usługi Ogólnobudowlane

Andrzej Jechna

ul. Postępu Rolniczego 4/2

09-100 Płońsk

4

DACH-PLAST

Waldemar Kulig

ul. Młodzieżowa 45

09-100 Płońsk

 

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU

 1. Firma Handlowo –Usługowa „System-Dach” S.J. ,Brody 6, 09-100 Płońsk.

 2. „Zoowet” Raciąż Sp. z o.o. ul. Parkowa 8, 09-140 Raciąż

 3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 9, 00-908 Warszawa

 4. „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin

 5. "Ekochem-Ekoservice" Sp. Z O.O. , ul. Kościuszki 99, 90-119 Łódź

 6. P.P.H.U. ABBA-EKOMED Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń 

 7. CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU “CARO” ul. Bohaterów             Monte Cassino 4/12, 22-400 Zamość

 8. PHU "Piotr" Piotr Jaczyński ul. Warszawska 38 B, o5-084 Leszno

 9. NESCO-POLSKA Sp. z o. o. ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno

 10. Hydropol sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin

 11. Firma Usługowo-Handlowa WOD-PRZEM ul. Sokola 34, 87-100 Toru

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|