wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 

Porządek sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu Przedszkola w Kroczewie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sieci i obwodów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Załuski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Słotwin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Załuski
Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|