wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE - V SESJA RADY GMINY

2011-01-20 15:59:52

W dniu 2 luty 2011 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy Załuski o godz. 10:00 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Załuski

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie qworum i odczytanie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karolinowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku po Banku Spółdzielczym przez gminę Załuski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 133/XVIII/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na rok 2011.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2010 – 2015.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2011 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|