wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie - Sesja

2019-05-28 11:08:44

VII Sesja Rady Gminy Załuski odbędzie się w piątek 7 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .
 7. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy .
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za 2018 rok oraz ocena potrzeb i zasobów w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok. 
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2019-2030.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie na 2019 rok.

13. Debata nad raportem o stanie gminy Załuski .

14. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenie Wójtowi Gminy Załuski wotum zaufania .

15. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2018 ,
 • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok ,
 • Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy
 • Dyskusja nad sprawozdanie z wykonania budżetu

16.Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie  podjęcia decyzji przez Radę Gminy Załuski o wszczęciu kontroli w związku z wnioskiem mieszkańca Gminy Załuski dotyczącego remontu OSP Szczytno  .
20. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej  oraz sposobu jej rozliczania.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
22. Wolne wnioski i zapytania .
23. Zamknięcie sesji

    Przewodnicząca Rady Gminy - Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|