wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie - Sesja

2013-03-18 13:24:56

W dniu 25 marca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy, której porządek obejmuje:

 
 
 
 
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
 • Podjęcie uchwały w sprawieuchwalenia ramowego planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski na 2013 r.
 • Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.
 • Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Załuski w 2013 roku.
 • Podjecie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  w okresie 2007-2013 w ramach osi LEADER.
 • Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013– 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                              /~/  Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|