wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE - PRZETARG

2009-04-06 11:26:37

 
 
 
 

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni użytkowej 36,05 m2 wraz z udziałem 36/291 części w prawie własności wszelkich części wspólnych budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we własności działki nr 198/10 o pow. 0,0858 ha oraz udział 1/8 części działki nr 198/5 o pow. 0,0130 ha i numer 198/9 o pow. 0,0122 ha w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski.

Wyżej omawiany lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku mieszkalnym piętrowym, pięciorodzinnym pn. „Nowy Dom Nauczyciela”. Nieruchomość położona jest w centralnej strefie wsi Stróżewo, przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do wsi Załuski, wyposażona w energię elektryczną, sieć wodociągową i telefoniczną oraz kanalizację lokalną.

Dla ww. nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza - 69 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2009 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej nr 16.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu na konto 36824100090000039020000008 BS Załuski, najpóźniej do dnia 06 maja 2009 roku.

Dla uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się ze strony organizatora przetargu jest Urszula Frączak – tel. 023 6619575.

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|