wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2019-01-17 14:15:09

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. zm. ) zwołuje IV Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się w piątek 25 stycznia 2019r. początek godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy .
8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przez GKRPA w Załuskach .
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej .
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup ramienia C do aparatury RTG na potrzeby SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
21. Wolne wnioski i zapytania .
22. Zamknięcie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|