wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 

Porządek:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 • Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za 2015 rok oraz oceny zasobów.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy załuski
 • Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2015 .
 • przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015,
 • przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2015,
 • przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Wójta Gminy
 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2015 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.                                  

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy       

                                                                                                  Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|