wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o Sesji

2016-04-20 14:19:28

W środę, 27 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Załuski.

 
 
 
 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.
 6. Przyjęcie sprawozdania GOPS z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na lata 2016-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno, gm. Załuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 85/XX/2016 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                         Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|