wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 

Porządek  Sesji:

 • Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2016 Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2016 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  przebiegu  drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski .

 • Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Załuski.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragm. terenu w miejscowości Szczytno, gm. Załuski.

 • Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2016-2020”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Inwestycyjnego realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2016-2020”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.

 • Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2016.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2022.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                      /~/Edward Aleksandrowski

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|