wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2013-05-22 14:14:40

W dniu 5 czerwca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy

 
 
 
 

Porządek Sesji:

  • Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.
  • Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013 roku.
  • Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2012.

                a)  przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012;

                b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania                budżetu gminy  za rok 2012;

                c) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy

                d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2012 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Odnowa centrum miejscowości Wojny”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013 – 2022.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                               /~/  Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|