wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OBWIESZCZENIE - LOTNISKO MODLIN

2008-04-11 13:04:26

Obwieszczenie o wydłużeniu procedury postępowania z udziałem społeczeństwa.

 
 
 
 

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(tj: z 2008r. Dz.U.nr 25 poz.250) zawiadamia, że w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Modernizacji lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych

wydłużono termin składania uwag i wniosków do 21 kwietnia.

Informuję, iż dane o:

Ø Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ø Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały umieszczone zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30. Wykaz dostępny jest na stronie www.bip.nowydwormaz.pl.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do Wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 pok. 324 w godzinach i dniach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, Gazeta Nowodworska oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy Zakroczym, Gminy Załuski, Gminy Pomiechówek, Nadleśnictwie Jabłonna, Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp.zo.o., Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie oraz na słupach ogłoszeniowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|