wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OBWIESZCZENIE - LOTNISKO MODLIN

2008-04-22 10:36:53

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

 
 
 
 

Na podstawie:Art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm) Kodeks postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych

W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stronom przysługuje prawo wypowiadania się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 Wydziale Gospodarki Komunalnej (pok.324) w godzinach pracy Urzędu w dniach od 23 kwietnia do 6 maja 2008r.

Zgodnie z brzmieniem art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm) KPA oraz art. 46a ust. 5, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, (tj: Dz.U. z 2008r nr 25 poz. 150) niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, Gazeta Nowodworska oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy Zakroczym, Gminy Załuski, Gminy Pomiechówek, Nadleśnictwie Jabłonna, Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie oraz na słupach ogłoszeniowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|