wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OBWIESZCZENIE - LOTNISKO MODLIN

2008-07-24 08:39:14

 
 
 
 

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(tj: z 2008r. Dz.U.nr 25 poz.250) zawiadamia, że w związku z postanowieniem z dnia 26 czerwca 2008r. znak DOOŚ-OA-H-46/2118/08 Ministra Środowiska w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Modernizacji lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych

do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim Inwestor przekazał zaktualizowane opracowanie dotyczące Analizy oddziaływania na środowisko hałasu lotniczego od lotniska Warszawa – Modlin wraz z mapami ewidencyjnymi z naniesionymi proponowanymi obszarami ograniczonego użytkowania.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte dnia 05 grudnia 2005r. na wniosek działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa Biura Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp.zo.o. ul. Grójecka 34 w Warszawie. Od dnia 9 października 2007r. w imieniu Wnioskodawcy występuje Pan Piotr Okienczyc Prezes Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy „Warszawa-Modlin” sp.zo.o z siedzibą przy ul. Gen. Thommee 1a w Nowym Dworze Mazowieckim.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy POŚ każdy, bez względu na swoje cele i miejsce działania ma możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 900-1700, wtorek – środa 800-1600) od dnia 25 lipca 2008 r. do dnia 14 sierpnia 2008 r.

Informuję, iż dane o:

Ø Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ø Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami zostały umieszczone zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30. Wykaz dostępny jest na stronie www.bip.nowydwormaz.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, Gazeta Nowodworska oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy Zakroczym, Gminy Załuski, Gminy Pomiechówek, Nadleśnictwie Jabłonna, Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp.zo.o., Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie oraz na słupach ogłoszeniowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|