wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj OBWIESZCZENIE

2011-05-20 13:24:43

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
 
 
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa Branżowego GAZOWNIA SERWIS Sp. z o.o., ul. Nakielska 5, 01-106 Warszawa w dniu 16.05.2011 r. została wydana decyzja nr WRPG 7331-6/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek nr ew. 120, 276 i 121, położonych w miejscowości Karolinowo, nr ew. 71/2, 71/1, 77/2, 87/1, 87/2, 90/3, 90/4 i 90/2, położonych w miejscowości Michałówek, nr ew. 3/6,a 91, 153, 152/11 i 151/1, położonych w miejscowości Smulska, nr ew. 1/6, 1/3, 1/4, 4/1, 38, 4/2, 15/1, 15/2 i 16, położonych w miejscowości Koryciska, nr ew. 2/1, 3/3, 4/3, 169, 171/1, 171/4, 11/6, 14/6, 14/4, 15/3, 54/3, 40/1, 52/2, 49/4, 42, 167/1, 22/2, 22/3, 23, 24, 26/1, 27, 28, 29, 30, 166 i 143, położonych w miejscowości Falbogi Wielkie oraz nr ew. 22, 111, 28/2, 27, 26/1, 26/2, 80/1, 112 i 81, położonych w miejscowości Wojny, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP5,5MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą i układem przyłączeniowym DN500/200/150.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Załuskach, pok. Nr 21, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Załuskach, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Załuski www.zaluski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie wsi Karolinowo, Michałówek, Smulska, Koryciska, Falbogi Wielkie i Wojny.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Załuskach ( tablica ogłoszeń),

2. Sołtysi wsi:

- P. Andrzej Piotrowski - Karolinowo,

- P. Zdzisław Grzelak - Michałówek,- P. Longin Orzechowski – Smulska,- P. Włodzimierz Koperski – Koryciska,- P. Krzysztof Słupecki – Falbogi Wielkie,- P. Waldemar Ślusarczyk - Wojny

( po 2 egz. w tym jeden egz. do podania do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

od daty otrzymania, drugi egz. do zwrotu do Urzędu Gminy

w Załuskach z adnotacją o terminie wywieszenia).

3. a/a.

Wywieszono w dniu ……………………………

Zdjęto w dniu …………………………………..

……………………………………….

( Podpis osoby odpowiedzialnej za wywieszenie

na tablicy ogłoszeń)

/~/ Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|