wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ?

2008-02-27 11:08:04

Bezrobocie w Polsce od paru lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 11,7%. Zarejestrowanych bezrobotnych mamy 1813,4 tyś. w całym kraju. Z danych GUS wynika, że w powiecie płońskim na dzień 31 stycznia 2008 roku było zarejestrowanych 6,2 tyś osób (w województwie mazowieckim – 225,7 tyś), a stopa bezrobocia wyniosła 17,8 %(w woj. mazowieckim – 9,3%).

 
 
 
 

Dobra praca to marzenie bardzo wielu Polaków codziennie przeglądających oferty pracy w prasie i Internecie. Alternatywą dla szukania pracy jest otworzenie własnej firmy.

Poniżej przedstawiamy Państwu krok po kroku jak założyć własne przedsiębiorstwo. Opis dotyczyć będzie najprostszej i najtańszej formy prowadzenia działalności gospodarczej czyli - indywidualnej działalności gospodarczej.

KROK 1. Rejestracja działalności

Aby zarejestrować swoją firmę należy udać się do Urzędu Gminy lub urzędu miasta w miejscu zamieszkania osoby która chce założyć firmę wraz z dowodem osobistym. Do rejestracji koniecznie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, za każdą zmianę wpisu, opłata wynosi 50 zł.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy oraz numer ewidencyjny PESEL
  • miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jak już wyżej wspomniano, działalność gospodarczą należy zarejestrować w miejscu zamieszkania (czyli miejscu, w którym przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu). Może być to jednocześnie miejsce wykonywania działalności - korzyścią tego rozwiązania jest zmniejszenie wydatków o najem lokalu i możliwość tzw. ‘wrzucenia w koszty’ części płaconego czynszu. Jeśli jednak Twoja działalność wymaga posiadania odrębnego lokalu, poszukaj go jeszcze przed wypełnieniem zgłoszenia wpisu do ewidencji. Musisz tam bowiem podać oba adresy: zamieszkania i wykonywania działalności. Pamiętaj o podpisaniu umowy najmu lub użyczenia, jeśli dany lokal nie jest Twoją własnością.
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest ona dostępna m.in. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, w zakładce dotyczącej klasyfikacji.
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, weź pod uwagę czas niezbędny na nadanie numerów, zezwoleń. Należy pamiętać, że z datą rozpoczęcia działalności będziesz musiał płacić składkę ZUS.

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny, czyli w przypadku Gminy Załuski jest to Wójt, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

KROK 2. Wpis do REGON.

Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę: Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem, uzyskanie wpisu do REGON jest bezpłatne, wraz z wpisem przedsiębiorca uzyskuje swój unikalny numer REGON.

Wniosek o nadanie numeru REGON (druk RG1) należy złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli zrobisz to osobiście, najprawdopodobniej uzyskasz numer „od ręki’. Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjęcie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów. Dla osób wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Załuski właściwym urzędem statystycznym jest Urząd Statystyczny przy ul. Nadrzecznej 1 w Ciechanowie.

KROK 3. Uzyskaj NIP, wybierz formę opodatkowania i rodzaj ewidencji księgowej Rozpoczynając działalność gospodarczą jesteś zobowiązany odwiedzić Urząd Skarbowy i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (druk NIP-1 w przypadku osoby fizycznej i NIP-2 w przypadku spółki cywilnej). W zgłoszeniu należy określić sposób opodatkowania, na jaki się decydujesz oraz formę ewidencji księgowej. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wybrać jedną z czterech opcji: - zasady ogólne - podatek liniowy - ryczałt ewidencjonowany - kartę podatkową.

KROK 4. Zgłoszenie płatnika VAT Płatnikiem VAT jest teoretycznie każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Niemniej, z obowiązku tego są zwolnieni zwykle Ci, których wartość sprzedaży (usług) nie przekroczy 10 tys euro, chyba że podatnicy ci chcą zostać płatnikiem VAT. Można zarejestrować się jako płatnik VAT w momencie, gdy wartość sprzedaży przekroczy w/w kwotę. Przedsiębiorcy, którzy chcą lub muszą zostać podatnikiem VAT składają w Urzędzie Skarbowym druki VAT-R (lub VAT-R/UE w przypadku gdy firma działa poza krajem, ale w granicach Unii Europejskiej). Więcej informacji na temat płatników podatku VAT znaleźć można w Ustawie z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

KROK 5. Zgłoś się jako płatnik składek do ZUS Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia musi zgłosić się jako płatnik składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne jest zgłoszenie płatnika (wniosek ZFA) oraz zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która będzie objęta ubezpieczeniem (druk ZUS ZUA). Jeśli przedsiębiorca zatrudnia dodatkowe osoby, one również muszą zostać zgłoszone do ZUS. Warto wziąć pod uwagę, że jeśli oprócz własnej działalności, jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u danego Pracodawcy, a nasze wynagrodzenie jest równe lub wyższe od minimalnej pensji, wówczas to on opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne. W tej sytuacji przedsiębiorca może opłacać tylko dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Druki można otrzymać w jednostkach ZUS lub skorzystać z programu Płatnik.

KROK 6. Konto bankowe

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej jest otworzenie firmowego konta bankowego.

Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o REGON firmy
  • zaświadczenie o NIP

Niekiedy wymagane jest też posiadanie firmowej pieczątki, na pieczątce powinna znaleźć sie: nazwa firmy, adres firmy, NIP, REGON.

KROK 7. Zatrudnienie pracowników – zgłoszenie pracodawcy do PIP i PIS Jeśli zatrudnisz pracownika, musisz w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Składasz wówczas poniższe wnioski: Zgłoszenie pracodawcy do PIP, Zgłoszenie pracodawcy do PIS UWAGA! Zgłoszeń tych muszą dokonać wszyscy pracodawcy. KROK 8. Wyrób pieczątkę Pieczątka Twojej Firmy powinna zawierać następujące dane: - Twoje imię i nazwisko oraz nazwę Firmy (jeśli taką zgłaszałeś rejestrując działalność gospodarczą) - adres siedziby Firmy (najlepiej z danymi kontaktowymi i wskazaniem adresu wykonywania działalności, jeśli jest inny niż siedziba), - numer NIP (można umieścić też REGON) KROK 9. Zastanów się kto ma poprowadzić księgowość

Decydując się na prowadzenie działalności warto zastanowić się, kto poprowadzi księgowość. Możesz zająć się księgowością sam bądź też zlecić to zewnętrznej firmie (przeciętny koszt takiej usługi wynosi od 100 do 300 zł). Co prawda stanowi to dodatkowy koszt dla Twojej Firmy, niemniej zyskujesz cenny czas i przekonanie, że tą ważną częścią prowadzonego przez Ciebie biznesu zajmuje się kompetentna osoba.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|