wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj IX Sesja Rady Gminy Załuski

2019-09-23 13:46:15

W piątek, 27 września 2019 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Załuski odbędzie się IX Sesja Rady Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Na podstawie  art.20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze  zm. ) zwołuje IX  Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się w piątek 27 września 2019r. początek godz.  13 :00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .
 6. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 26/IV/19 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z dnia 25 stycznia 2019 roku Nr 25/IV/19  .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski  od dnia 1 września 2019 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno , gm. Załuski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 84/XIII/2008 z dnia 20marca 2008 r.  w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Załuski.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i zapytania .
 20. Zamknięcie sesji

                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|