wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja dla rolników

2016-03-15 08:18:39

Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania z terenu gminy Załuski

 
 
 
 

Wójt Gminy Załuski

Nr 6181.1.2016                                                                                    Załuski  15.03.2016 r

                       Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych przez

                                   ujemne skutki przezimowania z terenu gminy Załuski

           W związku z sygnałami od rolników z terenu gminy Załuski odnośnie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez ujemne skutki przezimowania, uprzejmie informuję, że w przypadku wystąpienia potrzeby szacowania szkód -  Wójt Gminy Załuski ustali skład terenowej komisji d.s  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym do zatwierdzenia przez Wojewodę  Mazowieckiego zgodnie z  § 6 pkt. 1 Rozdział 3 Regulaminu działania terenowych komisji oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego obowiązującego od 19 lutego 2015 r .

          Do dnia  15.04.2016 r do godz. 15.00  można składać wnioski o oszacowanie szkód do tut. urzędu pokój nr 8 (biuro podawcze). Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Gminy  Załuski   www.zaluski.pl  ewentualnie w pokoju nr  8  ( biuro podawcze )  i pokoju nr 23 I piętro.

         Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR , czytelnie podpisać , podać numer telefonu do kontaktu oraz dołączyć  zdjęcia  ( jedno ewentualnie dwa ) uszkodzonej plantacji lub uprawy.

UWAGA :  Do czasu oszacowania szkody, rośliny nie mogą być skasowane.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod  nr  tel. 23 6619013  w. 105,107  lub 124

                                                                                 Zastępca Wójt Gminy Załuski

                                                                                             /-/Jarosław Stefański

   

Ujemne skutki przezimowania - oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmoleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

                                                                           

Sporządził;

Mieczysław Frączak

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|