wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj I SPOTKANIE ZESPOŁU

2011-05-16 12:11:20

W dniu 13 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołanego przez Wójta Gminy Załuski zarządzeniem nr 0050.10.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół został powołany na mocy art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.), która po nowelizacji z 2010 roku nałożyła na każdą gminę obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Wszystkich zebranych powitała Sekretarz Urzędu Gminy pani Urszula Szybińska, która omówiła plan spotkania oraz przedstawiła cele i założenia pracy zespołu interdyscyplinarnego.

 
 
 
 

Podczas posiedzenia w głosowaniu jawnym wybrano: przewodniczącego zespołu, jego zastępcę oraz sekretarza zespołu.

Przewodniczącym została Agnieszka Marzęcka- specjalista pracy socjalnej w GOPS w Załuskach,

Zastępcą przewodniczącego- Piotr Kunkowski- dzielnicowy Posterunku Policji w Załuskach, Sekretarzem- Agnieszka Januszewska - członek GKRPA w Załuskach.

Członkowie zespołu to:

Urszula Drzewaszewska- pedagog Szkoły Podstawowej w Stróżewie

Aldona Gąsiorowska- pielęgniarka w Kontraktowym Ośrodku Zdrowia w Załuskach Aneta Matuszewska- kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Płońsku

Andrzej Piotrowski - prezes Ludowego Klubu Sportowego Gminy Załuski

Joanna Wiśniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy

Janina Zarzycka - kierownik GOPS w Załuskach

Ustalono, że posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego będą odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Poza tym powstał projekt regulaminu pracy zespołu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|