wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski sikorka zima2018 zima1 zima2 parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Gmina Załuski wspiera Maluchy!

2020-09-24 11:17:56

 
 
 
 
 
 
 
 

"Gmina Załuski wspiera Maluchy! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”

Nr Projektu: RPMA.08.03.01-14-d232/19

Projekt  pn. "Gmina Załuski wspiera Maluchy! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski” współfinansowany z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Kwota ogólna projektu: 900 898,75 zł

Kwota dofinansowania: 720 364,75 zł

Biuro Projektu: Urząd Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, pokój nr 24
tel. 23 661 90 13 wew. 103

Koordynator Projektu: Ilona Szulborska

 
 
 
 

Regulamin organizacyjny Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie

 
 
 
 

Od dnia 01.01.2021 r. zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020 nowe osoby, które będą rekrutowane do Projektu bezwzględnie zobowiązane są do potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika Projektu EFS, czyli przedłożenia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego status danej osoby jako bezrobotna lub bierna zawodowo w dniu jego wydania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS - US-7 do pobrania poniżej

 
 
 
 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pn. "Gmina Załuski wspiera Maluchy! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|