wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

2008-08-25 08:20:56

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 
 
 
 

Priorytet I :Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,

Działanie 1.5: Rozwój przedsiębiorczości – dla projektów o wartości powyżej 40 tys. PLN

obejmujących m.in.:

realizację nowych inwestycji: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;

unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2008 przeznaczona jest indykatywna kwota 291 310 244 PLN*. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynika z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, dostępnych na stronach internetowych: www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach

można składać osobiście oraz za pośrednictwem kuriera lub poczty

od 30 czerwca 2008 r. do 8 września 2008 r.

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.30 do 15.30

w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul . Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 września 2008 r. o godzinie 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MJWPU.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowych: www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Okres finansowy realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2010 r.

O dofinansowanie projektów ubiegać mogą się przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem podmiotów, do których mają zastosowanie przepisy w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu są dostępne w siedzibie

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

oraz na stronach internetowych: www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w MJWPU, w Punkcie kontaktowym, infolinia: 0 801 101 101,

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|