wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe regulacje uchylają miedzy innymi przepisy nakazujące przedsiębiorcy przedstawienie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz nadaniu numerów NIP i Regon.

Odstąpienie od wydawania przez gminy zaświadczeń pozwoli zredukować koszty prowadzenia biznesu nawet o 5 mln rocznie - szacuje Wicepremier Pawlak. – W przypadku ZUS-u, przedsiębiorcy zaoszczędzą nawet 250 mln zł - dodaje.

 
 
 
 

Nowe rozwiązania pozwalają też zastąpić zaświadczenia o niekaralności prostymi oświadczeniami. - Uwalniamy obywateli od ciężaru udowadniania stanu faktycznego i prawnego. Teraz organy administracji publicznej mogą samodzielnie wymieniać się potrzebnymi informacjami lub pozyskać je drogą elektroniczną - wyjaśnia wiceszef rządu.

Od 1 lipca 2011 r. urzędy będą również respektować kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie odpisów aktu stanu cywilnego. - Likwidujemy obowiązek dostarczania oryginałów tych dokumentów lub poświadczonych urzędowo odpisów, co zaoszczędzi nasz czas i pieniądze - podkreśla szef MG.

Składanie oświadczeń będzie możliwe także tam, gdzie dziś obywatele mają obowiązek przedkładać zaświadczenia o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacjach uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy, dany organ będzie mógł je zweryfikować uzyskując informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.

Przygotowany przez MG projekt ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców powstał po kompleksowym przeglądzie polskiego prawa gospodarczego. Wnikliwej analizie poddano 200 ustaw, eksperci MG zaproponowali nowelizację aż 96 z nich. Dzięki współpracy z partnerami społecznymi środowiskami naukowymi powstały przepisy, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i kontakty obywatel-administracja publiczna.

Uchwalenie tej ustawy jest wynikiem moich częstych kontaktów poselskich z mieszkańcami okręgu wyborczego. Bogaty materiał wniosków i postulatów utrudniających codzienne życie mieszkańcom, starałem się przenosić wspólnie z moimi kolegami z Klubu Parlamentarnego na forum parlamentu.

z poważaniem
Aleksander Sopliński
Poseł na Sejm RP

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|