wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj 2020

2020-07-24 10:59:22

 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy osoby starsze, chore i niepełnosprawne do skorzystania!
Konsultacje społeczne ruszają 22 czerwca 2020 r. i trwać będą do 13 lipca 2020 r
Informujemy, że 5 grudnia 2020 r. upłynął termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc listopad 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie została wybrana Pani Joanna Zawadewicz, mieszkanka naszej gminy.
Inwestycja ,,Oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo "
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!
Odbiór inwestycji ,,Oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo "
Opady marznące od godz. 12:00 dnia 10.12.2020 r. do godz. 03:00 dnia 11.12.2020 r.
Prognozowane na dzień 17.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: część Warszawy (dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła); powiaty: wołomiński, legionowski (na podstawie wyników pomiarów na stacji w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej).
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem „Świadomy pacjent – skuteczna terapia”, mającą na celu ograniczenie zjawiska polipragmazji wśród Polaków.
Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski.
Informujemy o możliwości skorzystania z darmowego kursu online z j. angielskiego. Oferta skierowana jest dla każdego, pełnoletniego mieszkańca województwa mazowieckiego.
W dniu 7 grudnia br. w godzinach 10:00 - 12:30 odbędzie się konferencja online dot. sytuacji zdrowotnej seniorów w Polsce
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powietrza dla całego województwa mazowieckiego, z którego wynika zakaz stosowania dmuchaw.
Przypominamy, że w dniu 5 grudnia upływa termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc listopad 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Informujemy, że w dniu 03.12.2020 r. (czwartek), Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach uprzejmie przypomina, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” (300 plus) można składać tylko do 30 listopada br.
Informujemy, że w dniu 25.11.2020 r. (środa), Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie od godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Z powodu awarii nr telefonu 23 661 90 13 prosimy o kontakt pod nr: 23 661 91 46 lub 23 661 95 75 oraz wybieranie nr wewnętrznych do pracowników.
W dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Załuski.
Przypominamy, że do dnia 27 listopada 2020 r. (włącznie) możliwe jest składanie wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno oraz do prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z zasadami umieszczonymi w dniu 16 października 2020 r.
Informujemy, że 5 listopada 2020 r. upłynął termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.
Gmina Załuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
Z dniem 16 listopada 2020 roku upływa termin płatności IV raty podatku.
Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją. Gospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez Internet, telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego (UWAGA – ta ostatnia opcja dostępna tylko w części gmin). Jednak biorąc pod uwagę kryterium czasu najkorzystniej prezentuje się samospis internetowy. Można z niego korzystać bez konieczności dzwonienia na infolinię i umawiania terminu rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej. Czas jest ważny, bo przecież wielkimi krokami zbliża się koniec spisu (trwa do 30 listopada), a dodatkowo otaczająca nas rzeczywistość staje się z każdym dniem trudniejsza.
Gmina Załuski zakończyła zadanie pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Załuski
W dniu 30.10.2020 r. odbyło się otwarcie kortu do tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy. Koszt realizacji inwestycji - 191 707,80 zł, w tym 90 000 zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.
Wójt Gminy Załuski ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników. Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.
Informujemy, że od 27.10.2020 r. Urząd Gminy w Załuskach wraca do częściowej obsługi interesantów.
Informujemy, że na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38912/Zasady-nabywania-nieruchomosci-pod-budowe-drog-krajowych znajdują się zasady nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych.
W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno możliwe przerwy w dostawie wody. Przewidywany termin usunięcia awarii w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych. Za utrudnienia przepraszamy ❗
,,Książka jest największym z darów, jakie możemy ofiarować dziecku, darem na zawsze, na całe jego dojrzałe i dziecięce życie. Pożytki obcowania z książkami są niepoliczalne: książka rozwija wyobraźnię, kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, pozwala rozumieć siebie i świat, wzbogaca słownictwo, towarzyszy w radości i chwilach smutku, bawi do łez, a czasem wzrusza”. – to fragment artykułu profesora Grzegorza Leszczyńskiego pt. ,,Książki mieszkają w nas”. W odpowiedzi na zaproszenie Pana Wójta Gminy Załuski i Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach dzieci z klasy 0 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie wraz z wychowawczynią panią Iloną Podgórską przystąpiły do projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”.
Wójt Gminy Załuski w dniu 15.10.2020 wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej: Tomaszowi Salakowi (nauczyciel w SP w Stróżewie), Halinie Ciarce (nauczyciel w SP w Stróżewie), Helenie Sobczyńskiej (nauczyciel w SP w Stróżewie), Tomaszowi Czyżowi (nauczyciel w SP w Kamienicy), Monice Tomaszewskiej (nauczyciel w SP w Kamienicy), Barbarze Łubek (p.o. dyrektora w SP w Kroczewie ), Magdalenie Grabowskiej (dyrektor w SP w Szczytnie), Zofii Daniszewskiej (dyrektor w SP w Kamienicy) i Ewie Dylewskiej (dyrektor w SP w Stróżewie).
Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Załuskach i będzie dostępny w godzinach pracy Urzędu. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 zachęcamy interesantów Urzędu Gminy w Załuskach do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
Szanowni Państwo, W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.
W niedzielę, 27 września 2020 r. w Warszawie odbył się Finał 65. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego, Memoriał redaktora Janusza Strzałkowskiego. Szkołę Podstawową w Szczytnie w tym turnieju, po uprzednim zwycięstwie lub drugim miejscu w zawodach powiatowych i rejonowych, reprezentowało czworo naszych uczniów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach bierze udział w projekcie „ Mała książka - wielki człowiek”. Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym(3-6 lat) jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” Każde dziecko w wieku przedszkolnym(3-6 lat), które zostanie zapisane do biblioteki, bądź już jest zapisane, otrzyma bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą. Następnie podczas kolejnych wizyt w bibliotece, zakończonych wypożyczeniem książki, dzieci otrzymują specjalne naklejki. Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek otrzymuje imienny Dyplom. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.
W imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich chcielibyśmy się zwrócić z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców Państwa gminy ankiety dotyczącej zmian sytuacji ludności w czasie pandemii. Zależy nam by w badaniach wzięła jak najbardziej zróżnicowana grupa osób z każdej gminy. Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc i rozesłanie ankiety, ewentualnie umieszczenie na stronach Urzędów.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.
16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.
Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym! Przypominamy, że jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.
Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego. Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl
Rolniku, Twoje dane są bezpieczne! Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.
Rozpoczęliśmy realizację kolejnej inwestycji pn. ,,Oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo "
Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać? Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.
Na dzień 18 września (piątek) na godz. 13:00 została zwołana XX sesja Rady Gminy Załuski.
Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Załuskach i będzie dostępny w godzinach: poniedziałek - środa: 8.00 - 16.00 czwartek: 8.00 - 18.00 piątek: 8.00 - 14.00
Od 1 września trwać będzie największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. Na Mazowszu obowiązkowi spisowemu podlega ponad 250 tys. gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada. Najwygodniej spisać się przez Internet Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzymał list Prezesa GUS informujący o badaniu. Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostępnej od pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie spisać się przez Internet. Jest to w pełni wygodna i bezpieczna metoda.
Rolniku, spisz się sam! 1 września 2020 roku rusza Powszechny Spis Rolny 2020. Zachęcamy do samodzielnego spisu przez Internet! #spisrolny2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach przypomina, że osoby pobierające obecnie świadczenia wychowawcze 500+ mają ustalone prawo aż do 31 maja 2021 r. W związku z tym, nie ma aktualnie potrzeby składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Termin przyjmowania wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 - drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r. - w wersji papierowej – od 1 kwietnia 2021 r.
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Wójt Gminy Załuski informuje, że zostaje wyznaczony dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Gminy Załuski
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Przypominamy, że w dniu 5 października upływa termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Początek nowego roku szkolnego wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół. Z uwagi na powyższe istnieje potrzeba powakacyjnego przypomnienia uczestnikom ruchu zasad ostrożności i poruszania się w rejonach przyszkolnych.
Zapraszamy do udziału w Mazowieckim Festynie "Zdrowy i aktywny Senior", który odbędzie się 5 września 2020 roku w godz. 10.00 - 17.00 na terenie szkoły w Soczewce k/Płocka. Zgłoszenia prosimy kierować do przedstawiciela Rady Seniorów Pana Ryszarda Niedźwieckiego pod numerem tel. 602 881 831 do dnia 27 sierpnia 2020 r.
Informujemy, że w związku ze złożonym wnioskiem w programie „Zdalna Szkoła +” Gmina Załuski otrzymała dofinansowanie w kwocie 55 000 zł na zakup laptopów przeznaczonych do użyczenia na czas epidemii, dla uczniów z rodzin wielodzietnych, którzy uczęszczają do szkół na terenie Gminy Załuski. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wójt Gminy Załuski poszukuje pracowników w ramach prac interwencyjnych.
W związku z wystąpieniem gradobicia w dniu. 02.07.2020 r. Wójt Gminy Załuski informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie powstałych szkód.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w przypadku dzieci, na które obecnie jest wypłacane świadczenie wychowawcze – 500+ prawo do świadczenia jest ustalone na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.
W związku z możliwością wsparcia pomocą publiczną inwestycji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców na terenie Gminy Załuski, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje wsparcie inwestycyjne oferowane w ramach krajowego programu pod nazwą „Polska Strefa Inwestycji”. W ramach w/w programu odbędzie się szereg wideokonferencji w każdy czwartek sierpnia i września o godzinie 10:00. Rejestracja udziału w webinarium będzie dostępna pod adresem: http://www.wmsse.com.pl/webinaria/ Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do zapisów!
Z dniem 15 września 2020 roku upływa termin płatności III raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego. Osoby fizyczne wpłacają podatek na rachunek bankowy podany w decyzjach ustalających ich wymiar na dany rok podatkowy lub u sołtysa. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęta procedura postępowania egzekucyjnego zgodnie z Ordynacją podatkową. Informacje o wysokości raty podatku można uzyskać pod nr telefonu (23) 661-90-13 wew. 123 lub w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach pok. nr 14 (parter).
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach podaje terminy przyjmowania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach informuje, że od dnia 01 czerwca 2020 r. dostosowuje godziny swojej pracy do godzin pracy Urzędu Gminy Załuski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w ramach umowy – zlecenie w wymiarze 2 godzin dziennie (z możliwością zwiększenia ilości godzin).
Posterunek Policji w Załuskach prowadzi działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnych zjawisk na terenie Gminy Załuski.
W dniach 17 - 21.08.2020 r. na terenie Gminy Załuski realizowane jest zadanie pn."Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów". Zadanie jest finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W dniu 25 .08.2020 r. dokonano przekazania sprzętu komputerowego (16 szt.) do szkół Gminy Załuski. Każda z placówek otrzymała po 4 laptopy wraz z zestawem słuchawkowym, które zostaną przekazanie w użyczenie uczniom z rodzin wielkodzietnych na czas nauki zdalnej.
Informujemy o rozpoczęciu XIX edycji Programu "Stypendia Pomostowe 2020/2021", skierowanego do absolwentów szkół średnich, którzy zakwalifikują się na I rok studiów stacjonarnych w polskich uczelniach publicznych.
Konkurs - "Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej" Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność? Strona Mam Plon (https://mamplon.pl) organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich produktów. Wielki finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy humoru, czyli Wąchocku! Zapraszamy do wzięcia udziału.
Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią 25 dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, iż w związku z pojawieniem się na terenie powiatu płońskiego osób przybywających z terenu Ukrainy, które będą podejmować pracę w gospodarstwach rolnych, w związku z wystąpieniem stanu epidemii powinni oni przebywać na 14 dniowej kwarantannie.
Wójt Gminy Załuski ogłasza otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w maju br. Wójt Gminy Załuski informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.
W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach została wybrana Pani Katarzyna Błaszkiewicz.
Uczniowski Klub Sportowy Rutki Płońsk organizuje Obóz Letni dla dzieci/młodzieży z woj. mazowieckiego w dniach 19-25 lipca 2020
Wójt Gminy Załuski informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego przez producentów rolnych do upraw oraz do chowu lub hodowli bydła. W terminie od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie: od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.
Dofinansowanie dla Gminy Załuski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm. ) zwołuje XVIII Sesję Rady Gminy Załuski, która odbędzie się 10 lipca (piątek) 2020 r. początek godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc czerwiec 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Wójt Gminy Załuski ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Załuski.
Informujemy, że w dniu 23.07.2020 r., tj. czwartek, w godz. 15.00 - 17.30 prawnik będzie pełnił dyżur telefoniczny.
W dniu 16.07.2020 r w Urzędzie Gminy w Załuskach została podpisana umowa dot. realizacji zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".
W dniu 30 lipca 2020 r. po wielu latach pracy na rzecz lokalnej społeczności, na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Urszula Frączak - pracownik Urzędu Gminy w Załuskach.
Termin zgłoszenia do konkursu zostaje przedłużony do 3 sierpnia 2020 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.
W dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 dla upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w całej Polsce zostaną włączone syreny alarmowe sygnałem dźwiękowym alarmowym ciągłym, emitowanym przez 1 minutę.
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm. ) zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 14 sierpnia ( piątek) 2020 r. początek godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Informujemy, że 5 września upływa termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach pracuje od 04.05.2020 r. w godz. 8.00 - 16.00.
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Informacje dotyczące spisu rolnego na terenie Gminy Załuski Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2020 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku przeprowadzony zostanie spis rolny wg stanu na 1 czerwca 2020 roku.
Konkurs pn. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” stanowi cześć projektu pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” realizowanego przez LGD–Przyjazne Mazowsze. Celem projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych w powiecie płońskim oraz inwencji i kreatywności mieszkańców a także poprawy współpracy i wzajemnych relacji.
Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2020 roku mija termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj 2020 r.. Prosimy o terminowe wpłaty!
Gmina Załuski otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W" w wysokości 105 000,00 zł
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2020 r., Urząd Gminy Załuski czynny jest od 8:00 do 18:00, natomiast w dniu jutrzejszym tj. 29.05.2020 r. Urząd będzie czynny od 8:00 do 14:00.
W związku z zamieszonym ogłoszeniem dot. pracy sezonowej na terenie naszej Gminy, wpłynęło 26 ofert od osób zainteresowanych podjęciem pracy przy zbiorze truskawek. Dodatkowo zgłosiła się agencja pracy tymczasowej SD Wykop Stanisław Dyjecinski, z którą można się skontaktować pod nr telefonu: 797 294 992. Rolników zainteresowanych pozyskaniem osób do zbioru truskawek (max. 5 osób na gospodarstwo), prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel: 23 661 90 13, wew. 124.
Wójt Gminy Załuski informuje, że Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zostanie otwarta 4 maja 2020 roku.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, od dnia 1 kwietnia 2020 r. oddział internistyczny SPZZOZ w Płońsku zostaje zamknięty do odwołania z powodu zakażenia SARS-CoV-2!
Od 25.03.2020 r. (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 ) zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Załuski, która odbędzie się 5 czerwca ( piątek) 2020r. początek godz. 10 :00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Załuski, przekazujemy Państwu pierwsze wydanie biuletynu informacyjnego „Głos Gminy Załuski”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje o sprawach dotyczących Naszej Gminy, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, bieżących inwestycjach oraz o wszystkim tym, co się dzieje bądź będzie się działo w gminie.
Od 25.03.2020 r. Urząd pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta – obowiązuje realizacja zadań w trybie ogłoszonego stanu epidemii z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej.
Z uwagi na niski stan wody w zbiornikach wodnych usytuowanych w miejscowościach Kroczewo, Stróżewo i Wilamy, Wójt Gminy Załuski ustala zakaz amatorskiego połowu ryb!
Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel. duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się droga kropelkową a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.
Informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 03.06.2020 r. (środa) dyżur prawnika odbędzie się w godz. 11.00 - 12.00. Zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Gminy w Załuskach, pokój nr 21. Czwartkowy dyżur zostaje odwołany!
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12.06.2020
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 17 LIPCA 2020R. (PIĄTEK) URZĄD STANU CYWILNEGO BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 12.00 POWYŻSZE SPOWODOWANE JEST KONIECZNOŚCIĄ SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH W TERENIE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAM EWA SIWEK USC ZAŁUSKI
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu: 1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców powiatu płońskiego, a także chcąc wspomóc lokalnych producentów, Starostwo Powiatowe w Płońsku uruchomiło inicjatywę pn. „Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego”.
06.05.2020 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Janiny Zarzyckiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odchodzącej na zasłużoną emeryturę. Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski oraz Sekretarz – Urszula Szybińska w imieniu pracowników Urzędu oraz całej społeczności Gminy Załuski podziękowali za poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pani Janina swoją karierę zawodową rozpoczęła w kwietniu 1979 r a stanowisko Kierownika objęła w lipcu 1990 rok. Sumiennie i rzetelnie wykonywała powierzone zadania. DZIĘKUJEMY!!!!
Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk z dniem 01.05.2020 r. znosi zakaz wstępu do lasu wprowadzony w związku z katastrofalnym zagrożeniem pożarowym.
Wójt Gminy Załuski informuje, że jest dostępna kolejna partia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Załuski.
Informacje o zgłoszeniach można znaleźć na stronie www.ugzaluski.bip.org.pl oraz www.ciechanow.kbw.gov.pl i www.pkw.gov.pl
Życzenia z okazji Dnia Strażaka
Informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 14.05.2020 r. dyżur prawnika odbędzie się w godz. 13.00 - 16.00. Zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Gminy w Załuskach, pokój nr 21.
Zgodnie z ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. obowiązuje całkowity zakaz korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni!
Informujemy, że maseczki przeznaczone dla osób starszych, które znajdują się w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem, są do odbioru w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach oraz w Urzędzie Gminy (biuro podawcze). Prosimy o odbiór maseczek przez osoby z rodzin lub sołtysów, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia
Szanowni Mieszkańcy Gminy Załuski! Maseczki ochronne można odbierać u Sołtysów oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Załuski i GOPS. Dodatkowo informujemy, że zamówiliśmy 1000 sztuk przyłbic ochronnych, które dostępne będą dla Państwa w Urzędzie Gminy w Załuskach.
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia do 5 cm. W trakcie i po opadach nastąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1°C, a przy gruncie do -2°C. Ostrzeżenie ważne: Od: 2020-05-14 00:00 Do: 2020-05-15 07:00 Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Od godz. 02:00 dnia 21.05.2020 do godz. 07:00 dnia 22.05.2020 prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 0°C, a przy gruncie od -3°C do -1°C. Najniższe temperatury wystąpią nad ranem. Temperatura maksymalna od 14°C do 15°C.
Wójt Gminy Załuski zaprasza do skorzystania z bezpłatnego dostępu do tysięcy ebooków.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.03 - 03.04.2020 r., pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Załuskach będą rozwozić zakupione maseczki do osób starszych i najbardziej potrzebujących. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, tel. 23 661 90 13 lub GOPS, tel. 23 661 97 61.
Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm. ) zwołuje XV Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 25 marca (środa) 2020 r. początek godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje ruszają 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
Szanowni Państwo! Działając zapobiegawczo i troszcząc się o bezpieczeństwo Interesantów i Pracowników prosimy o ograniczenie w dniu dzisiejszym wizyt w Urzędzie Gminy w Załuskach. Obecnie najważniejsze jest pozostanie w domach i unikanie sytuacji w których może dojść do zakażenia!
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Załuskach w godzinach pracy Urzędu oraz skany zgłoszeń na adres : ugzaluski@zaluski.pl nr telefonu pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń 23 66 19 013 wew. 108 w godzinach od 8 do 16 w dni robocze.
Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", przygotowało kolejne materiały do nauki wraz z filmem dotyczącym wychowania dzieci.
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteki publiczne pozostają nadal zamknięte aż do odwołania. W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach pozostaje zamknięta dla czytelników!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia br. dokonano wypłat: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz: zasiłków stałych, zasiłków celowych i zasiłków okresowych za kwiecień 2020 r.
Informujemy, że w dniu 10.04.2020 r. Urząd Gminy Załuski będzie czynny do godziny 13.00.
Ze względu na katastrofalne zagrożenie pożarowe od dnia 27.04.2020 r. do odwołania zakazuje się wstępu do lasu!
Informujemy, iż w dniu 07.05.2020 r. dyżur prawnika odbędzie się w godz. 13.00 - 16.00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w pokoju nr 21. Przypominamy o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30.04.2020 r. odbędą się telefoniczne dyżury: Radcy prawnego - w godz. 15.00 - 18.00 pod nr telefonu:604 117 029 Wójta Gminy Załuski - w godz. 14.00 - 16.00 pod nr telefonu: 790 205 568.
Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 23.04.2020 r. odbędą się telefoniczne dyżury: Radcy prawnego - w godz. 15.00 - 18.00 pod nr telefonu: 604 117 029 Wójta Gminy Załuski - w godz. 14.00 - 17.00 pod nr telefonu: 790 205 568.
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu!
Uprzejmie informujemy, że szkolenie organizowane w dniu 19.03.2020 r. przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zostaje odwołane. O nowym terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani.
Informujemy, że w dniu 19.03.2020 r. (czwartek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy pełniony będzie w formie telefonicznej, w godzinach 14:00-15:45, pod numerem telefonu: 23 661 90 13 wew. 101.
W związku z trwającą sytuacją, czwartkowy dyżur prawnika będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 604 117 029.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteki publiczne zostaną zamknięte dla czytelników od 12 marca do 25 marca 2020 r. W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zostaje czasowo zamknięta dla czytelników. ‼️‼️
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
W dniu 9 marca 2020 roku o godz. 11.00 w świetlicy środowiskowej w Załuskach (Załuski 77, budynek GOPS) odbędzie się spotkanie z Dzielnicowym poświęcone przestępczości wobec osób starszych. Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców a przede wszystkim Seniorów.
W dniu 6 marca 2020 r. o godzinie 8:30 w Szkole Podstawowej w Szczytnie organizowane jest szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Koszt szkolenia wynosi 100 zł. Zapisy pod numerem telefonu: 531 229 264.
W związku z feriami zimowymi, szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie naszej gminy zaplanowały atrakcje dla dzieci. Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Szczytnie zostały zorganizowane zajęcia sportowe i plastyczne, które odbyły się na terenie szkoły oraz wycieczki do Płońska i Warszawy.
Wójt Gminy Załuski informuje, iż 2 marca 2020 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 14) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w dniu 27 lutego 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00 organizuje Targi Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Płońska i powiatu płońskiego. Celem Targów jest prezentacja pracodawców z regionu i okolic oraz prezentacja instytucji rynku pracy.
Zapraszamy zainteresowanych na szkolenia organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 12.03.2020 r. i 19.03.2020 r.
Trwa czas składania rozliczeń podatkowych PIT, dlatego Urząd Gminy Załuski prowadzi akcję informacyjną pod hasłem "Płać podatki w swojej Gminie". Akcja skierowana jest do nowych mieszkańców naszej gminy, którzy nie są jeszcze zameldowani. To nic nie kosztuje a może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy!
W dniu 8 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej w Szczytnie odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Załuski. Podczas turnieju zebrano kwotę 1 215,70 zł, która została przekazana na konto małej Zuzi.
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Informujemy, że w dniu 13.02.2020 r. dyżur prawnika odbędzie się w godzinach 10.00 - 13.00. Natomiast dyżur w dniu 20.02.2020 r. zostaje odwołany.
W dniu 06.02.2020 roku Wójt Gminy Załuski odebrał promesę podpisaną przez Pana Kazimierza Kuberskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Walne zgromadzenie sprawozdawcze Spółki Wodnej w Załuskach odbyło się 3 lutego 2020 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Załuski! Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Gmina Załuski zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm. ) zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 31 stycznia ( piątek) 2020 r. początek godz. 13 :00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.
Informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Załuski z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe godziny pracy Urzędu Gminy.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku zaprasza na szkolenie pt. "Przeciwdziałanie skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Omówienie dofinansowania do zakupu wapna". Szkolenie odbędzie się 20 lutego 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach. Serdecznie zapraszam! Wiesław Błaszkiewicz
W dniu 22 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy odbył się pokaz astronomiczny, na który dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy zaprosił Wójt Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zachęcamy do udziału!
Każdy znajdzie coś dla siebie na dłuuuugie, zimowe wieczory...
Wójt Gminy Załuski i Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zapraszają na pokaz astronomiczny!
Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Ważna informacja na temat nowych stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Załuski oraz o tym, jak należy segregować odpady
Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2020 roku mija termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2019. Prosimy o terminowe wpłaty!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|