wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
ilovezaluski parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj 2013

2013-02-18 14:39:37

 
 
 
 
Miło nam poinformować, iż działania Stowarzyszenia Kobiet "Karolina" zostały docenione w konkursie "Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2012".
Ogłoszenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o rozpoczęciu procedury rekrutacji do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego na rok 2013
Placówka Terenowa KRUS w Płońsku zaprasza rolników do udziału w XI konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
10.01.2013 r. uczniowie ZSO nr 1 w Kroczewie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w spotkaniu z sokolnikiem zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Załusk i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i okolic
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
W dniu 12 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste oddanie wyremontowanej kuchni w OSP Szczytno
Mimo, że za oknem tęgi mróz i biała zawierucha, w sobotę 12 stycznia 2013 r. w ZSO nr 1 w Kroczewie panowała gorąca atmosfera i taneczny nastrój.
IMGW - PIB w Warszawie - Ostrzeżenie
Zapraszmy na bezpłatne szkolenia organizowane przez MODR.
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie informuje:
W dniu 22.01.2013 roku Szkoła Podstawowa w Szczytnie gościła w tym dniu ok. 150 Babć i Dziadków dzieci z klas 0, I, II i III.
Dnia 26 stycznia 2013 r., w ZSO w Szczytnie, odbyła się zabawa choinkowa. Uczniowie klas 0 – IV bawili się od 9.00 do 11.00, a klasy V, VI oraz I – III gimnazjum od 11.00 do 13.00. Dekorację sali wykonał Samorząd Uczniowski.
W dniu 26 stycznia 2013 r. w szkole podstawowej w Stróżewie zorganizoana zastała "Choinka szkolna".
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowej "Ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej"
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Płońsku i Samorządowcy Powiatu Płońskiego serdecznie zapraszają na CHARYTATYWNY BAL OSTATKOWY im. Jerzego Szymczaka, który odbędzie się 12 lutego 2013 r. o godz. 17:00 w sali weselnej „MARCO” w Płońsku.
W dniu 28 stycznia 2013 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Załuski
Gmina Załuski uzyskała tytuł "Mazowieckiej gminy na 5!" w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
W dniu 25 stycznia 2013 r. w siedzibie Ludowego Klubu Sportowego Gminy Załuski KORONA Karolinowo odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesji „blok 193”, połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m, którego inwestorem będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Załuskach zwraca się z prośbą o zgłaszanie do tutejszego urzędu par małżeńskich, które zawarły związek małżeński w roku 1963 i są mieszkańcami gminy Załuski.
W związku ze zmianą autonumeru oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy dla cudzoziemców, Powiatowy Urząd Pracy informuje, że będzie przyjmował do rejestracji tylko i wyłącznie druki z nową poprawną autonumeracją tj:PoOs/14200/13/............... .
Gmina Załuski uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu „ROKWOOD” finansowanego z 7 Ramowego Projektu z Brukseli. W projekcie bierze udział 20 partnerów z 6 państw Unii Europejskiej ( w tym 3 partnerów z Polski łącznie z Gminą Załuski)
Program ferii w Zespole Szkół Nr 1 w Kroczewie został przygotowany z uwzględnieniem oczekiwań uczniów, którzy nie wyjeżdżają na zorganizowane formy wypoczynku zimowego i oczekują możliwości bezpłatnych, ciekawych, urozmaiconych sposobów spędzenia czasu wolnego.
Podczas pierwszego tygodnia ferii przez 5 dni od 28.02 do 01.02. w Szkole Podstawowej im . ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy dzieci mogły korzystać z wypoczynku w formie sportowo-rekreacyjnej.
Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji rozgrywek.
W zajęciach zorganizowanych w Świetlicy uczestniczyły dzieci ze Szczytna oraz Starych i Nowych Wrońsk.
Informujemy, iż w ramach realizowanego projektu Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich w Płońsku i Mławie istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych, jednodniowych szkoleń. Udział w szkoleniach może brać każda osoba, która zamieszkuje powiat płoński, bez względu na posiadany status na rynku pracy.
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez MODR
Dnia 18.01.2013 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy obchodziła piękną uroczystość z okazji rocznicy śmierci swojego Patrona ks. Jana Twardowskiego.
Dnia 12.02.2013 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy odbyła się zabawa ostatkowa połączona z balem przebierańców.
Informujemy, że od 1 do 28 lutego 2013 r. można składać wniosek do wójta wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
W czasie ferii zimowych dzieci z ZSO Szczytno wzięły udział w wycieczce do Warszawy, wyjeździe na basen do Płońska oraz w zajęciach sportowych i plastycznych, które odbywały się we wtorki i środy od godziny 9.00 do 12.00.
Kampania "Marsz trzeźwości" zorganizowana przez ZSO Szczytno i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach odbyła się w dniu 21 lutego 2013 r.
Biuro Powiatowe AR i MR w Płońsku w załączeniu przesłała treść korespondencji, jaka wysyłana jest do rolników z naszego powiatu. Proszę zwrócić uwagę na logo i nazwę nadawcy (są bardzo podobne do logo i nazwy AR i MR). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NIE POBIERA OPŁAT ZA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI.
W dniach 22-24.02.2013 r. w szkole podstawowej w Stróżewie odbyło się spotkanie harcerzy pod hasłem "Dzień Myśli Braterskiej"
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Kroczewo odbyło się 23 lutego 2013 r.
W dniu 26 lutego 2013 roku w ZSO w Kroczewie odbył się oficjalny odbiór wyremontowanego budynku przy ZSO w Kroczewie, w którym uczą się najmłodsi uczniowie tej szkoły.
Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Szczytno odbyło się 1 marca 2013 r.
Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Załuski odbyło się 2 marca 2013 r.
W dniach 12.03. - 15.03.2013 r. odbędą się spotkania informacyjne, podczas których omawiane będą zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Na każdym z nich będzie można wypełnić oraz złożyć deklarację w sprawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Smulska odbyło się 9 marca 2013 r.
W dniu 25 marca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy, której porządek obejmuje:
Dnia 30.01.2013 r. w rejonie Pomiechówka, w pobliżu wsi Czarnowo zaginął 5 letni Łili
Informujemy, że od 19 marca 2013 roku na terenie gminy Załuski wyłączony zostanie sygnał analogowy.
W dniu 13 marca 2013 roku w ZSO im. Jana Pawła II w Kroczewie przeprowadzony został etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W dniu 12 marca 2013 roku odbyły się spotknia w sprawie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Kolejne spotkania dotyczące nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach odbyły się w Kamienicy, Karolinowie, Stróżewie i Załuskach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zaprasza na kiermasz taniej książki w dniach 6.03.2013 r. - 29.03.2013 r.
Zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu wstępnej próby hydraulicznej szczelności i wytrzymałości dla odcinka pod przewiert HDD pod rzeką Naruszewką.
W dniu 16 marca 2013 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy Załuski odbyło się wielkanocne spotkanie zorganizowane przez Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Załuski ze Szczytna bierze udział w konkursie o Laur Marszałka.
Warszawa i okolice stolicy już cyfrowe – start naziemnej telewizji cyfrowej
dotyczące przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
20 marca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zorganizowała dla dzieci warsztaty literackie pt. „Historia pisma”
8 marca szkoła w Kamienicy obchodziła Dzień Kobiet. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia z udziałem uczniów klasy VI pod kierunkiem pani Malwiny Rodziewicz nauczyciela języka angielskiego. Po apelu przedstawiciel Rady Rodziców wręczył wszystkim pracującym paniom kwiatki.
W dniu 21 marca br. odbyło się w szkole w Kamienicy pasowanie na czytelnika. Klasa I została uroczyście przyjęta w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Kamienicy.
22 marca br. w szkole w Kamienicy uroczyście przywitano wiosnę. Z tej okazji uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawcy p. Barbary Iwanowskiej i p. Moniki Rychter nauczyciela wspomagającego zorganizowali piękny apel.
W dniu 23 marca 2013 r. w OSP Nowe Wrońska odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.
Kapituła Nagrody Orzeł Agrobiznesu pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka nadała Wójtowi Gminy Załuski - Romualdowi Woźniakowi tytuł Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu.
Od 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać zmiany w gospodarce odpadami.
Wójt Gminy Załuski informuje, że w związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy którzy mają zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, powinni wypowiadać je indywidualnie
W dniu 25 marca 2013 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Załuski
Każdy rolnik, który wysieje uprawy GMO – jego plantacja zostanie zniszczona na jego koszt oraz zapłaci on 200% wartości nasion jako karę Rozporządzenie Rady Ministrów RP z dnia 28.01.2013 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Działania 6.2 Turystyka.
Laureaci konkursu plastycznego pn. „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
W okolicach Załusk została znaleziona suczka.
Dyrekcja Przedszkola w Kroczewie informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci na rok szkolny 2013/2014. Zainteresowanych rodziców prosi się o pobranie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA z w/w przedszkola. Zapisy trwać będą do dnia 24 kwietnia 2013 r.
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
W dniu 13 kwietnia 2013 roku Wójt Gminy Załuski Pan Romuald Woźniak, oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Janina Zarzycka wraz z pracownikami zorganizowali wycieczkę do Niepokalanowa, w której uczestniczyły osoby starsze, samotne i chore.
Nauczyciele szkoły podstawowej w Kamienicy zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Tuwim dzieciom", który odbędzie się dnia 10 maja 2013 r. o godz. 10:00 w sp w Kamienicy.
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2013 należy złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r.
Informacja na temat kampani NIE! dla wypalania traw
Szkoła podstawowa w Szczytnie zajęła II miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zapraszamy na bezpłatne badanie wzroku w dniu 17 maja 2013 r. (piątek) godz. 14:00-18:00, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Załuskach. WSTĘP WOLNY!
Andrzej Piotrowski z Karolinowa został laureatem konkursu "Sołtys Roku 2012"
Uczniowie klasy I i II ze Stróżewa wraz z wychowawczyniami przygotowali uroczysty apel pt. "Imieniny Ziemi" oraz "Światowy Dzień Zdrowia"
W dniu 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego.
W szkole w Stróżewie w dniu 26 kwietnia 2013 r. odbył się gminny konkurs recytatorski.
W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie partnerów z Polski, którzy uczestniczą w projekcie ROKWOOD
W dniach 2 oraz 31 maja 2013 r. Urząd Gminy w Załuskach nie będzie pracował.
W szkole podstawowej w Kamienicy w dniu 10 maja 2013 r. odbył się konkurs recytatorski "Tuwim dzieciom"
W dniu 16 maja br. w ZSO w Kroczewie odbył się Gminny Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Załuski "O pióro Pana Wójta"
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Załuski dzień 31 maja 2013 r. jest dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy w Załuskach
W dniu 5 czerwca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy
Podanie o rozwiązanie umowy o śmieci z PGK - nowy wzór podania wymagany przez PGK w Płońsku do pobrania:
W dniu 04 maja 2013 roku w Szczytnie miało miejsce Strażackie święto - Dzień Strażaka.
Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak informuje
Dotyczy badania struktury gospodarstw rolnych.
W dniu 7 czerwca 2013 roku w Urzędzie Gminy w Załuskach pok. Nr 19 będzie pełnił dyżur prawnik od godz.12:00 do godz. 15:30.
W dniu 21 maja 2013 r. Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak podpisał umowę z panem Adamem Nowakowskim, którego firma wygrała przetarg na inwestycję "Odnowa centrum miejscowości Wojny gmina Załuski"
Burze z gradem w woj. mazowieckim od 10:00 dnia 10.06.2013 do 23:00 dnia 10.06.2013 r.
Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak i Kierownik Biblioteki w Załuskach Elżbieta Turkowska, ogłosili konkurs plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. " Moja biblioteka, nie mijam, wchodzę"
W dniu 24 maja 2013 r. w ZSO Szczytno odbyła się uroczystość 50-lecia powstania szkoły podstawowej w Szczytnie
W dniu 3 czerwca przy budynku po szkole w Karolinowie został zorganizowany piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
na Mazowieckie Dni Rolnictwa
2 czerwca 2013r, w niedzielę w Kroczewie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.
W dniu 5 czerwca odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Załuski
W niedzielę 9 czerwca 2013 r. w Karolinowie odbył się piknik rodzinny oraz mecze "Korony" Karolinowo z Borovią i Samorządowcami z Gminy Załuski
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że z upływem 30 czerwca wygasają decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na starych zasadach.
W dniu 12 czerwca 2013 r. wójt gminy Załuski - Romuald Woźniak podpisał umowę na odbiór odpadów z Prezesem PGK w Płońsku - Dariuszem Matuszewskim.
Konkurs plastycznego na najpiękniejszą zakładkę do książki „Moja biblioteka ,nie mijam –wchodzę”promującą Gminną Bibliotekę w Załuskach.
Sukces ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Szczytnie – Jakuba Zawadzkiego – II miejsce na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym.
W dniu 21 czerwca 2013 r. odbył się wywiad uczennic ze szkoły podstawowej w Stróżewie z wójtem gminy Załuski - Romualdem Woźniakiem
W uroczystym pożegnaniu absolwentów Gimnazjum w Kroczewie w dniu 26 czerwca 2013 r. uczestniczyła Sekretarz Gminy, która w imieniu władz samorządowych złożyła abiturientom życzenia i wręczyła listy gratulacyjne.
W dniu 22 lipca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy, której porządek obejmuje:
W dniu 29 czerwca 2013 r. na boisku sportowym w Karolinowie odbył się III "Festiwal Truskawki - Załuski 2013"
W dniu 14.06.2013 r. z roboczą wizytą w Urzędzie Gminy w Załuskach był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Ksiądz Jan Pikulski - proboszcz parafii Kamienica po 33 latach posługi kapłańskiej przeszedł na emeryturę.
W piątek 5 lipca 2013 r. w urzędzie gminy Załuski odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego, któremu przewodniczy wójt gminy Załuski - Romuald Woźniak.
Wójt Gminy Załuski - Romuald Woźniak i Skarbnik Gminy - Edyta Sachnowska podpisali umowy na inwestycje w gminie Załuski
Dnia 8 lipca 2013 r. Gminę Załuski odwiedził Senator RP pan Jan Maria Jackowski wraz z swoim Dyrektorem Biura Senatorskiego w Ciechanowie panem Robertem Kucińskim.
W dniu 10 lipca 2013 r. pracownicy urzędu gminy i GOPS w Załuskach odbyli szkolenie w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
W dniu 14 lipca 2013 r. odbyło się uroczyste powitanie nowego proboszcza w parafii Kamienica księdza Huberta Komorowskiego
W dniu 22 lipca 2013 r. w urzędzie gminy Załuski odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy
W dniu 12 sierpnia 2013 r. od godz. 8:00 - 12:00 w urzędzie gminy Załuski będą udzielane bezpłatne porady prawne. ZAPRASZAMY!
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”. Jubileuszowa XXV edycja.
W gminie Załuski rozpoczęły się żniwa. Na szczęście w tym roku pogoda sprzyja rolnikom, którym życzymy jak najlepszych zbiorów i dobrej pogody.
Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas. Wystartował projekt „Druk Wspomnień”
W dniu 22 lipca 2013 r. Gminę Załuski odwiedziła delegacja doktorów i inżynierów z krajów Europy Wschodniej i Azji.
25 lipca br. została podpisana umowa z firmą Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Łachacz na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie gm. Załuski.
W środę 28 sierpnia 2013 r. o godz. 17:00 na boisku sportowym w Karolinowie odbędzie się mecz Korona - Jutrzenka Unieck.
Komunikat do mieszkańców gm. Załuski o ograniczanie poboru wody z wodociągów gminnych.
Przez okres wakacji Biblioteka Gminna w Załuskach zaprasza dzieci do odwiedzin.
Informujemy, że od 1 do 31 sierpnia 2013 r. można składać wnioski do wójta wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
Informujemy, że obecnie jest w trakcie realizacji inwestycja pn. "Odnowa centrum miejscowości Wojny"
W dniu 3 września 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy.
W dniach 2 sierpnia - 15 września 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach odbywa się kiermasz taniej książki, na który serdecznie zapraszamy.
LKS GZ KORONA KAROLINOWO serdecznie zaprasza chłopców i dziewczęta szkół podstawowych do uczestnictwa w projekcie: „Piłkarskie ABC w Gminie Załuski – każdy może zostać Lewandowskim.”
Informacje dla mieszkańców: Jak segregować odpady?, oferta na pojemniki na odpady zmieszane i Harmonogram wywozu odpadów od lipca 2013 r. do czerwca 2014
dofinansowania do zakupu pompy ciepła
Tegoroczne święto plonów województwa mazowieckiego odbyło się 25 sierpnia w powiecie garwolińskim we wsi Miętne.
Dnia 25 sierpnia br. o godz. 12.00 rozpoczęła się historyczna msza św., której przewodniczył i wygłosił kazanie Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Roman Marcinkowski.
W dniu 25 września 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy
Piesek jest łagodny i zadbany. Obecnie przebywa w miejscowości Kamienica. tel. 23 661 90 13 wew. 122
Obecnie jest w trakcie realizacji inwestycja gminy Załuski pn. „Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”
W dniu 28.08.2013 r. na boisku sportowym w Karolinowie został rozegrany mecz I rundy pucharu polski na szczeblu okręgu ciechanowsko – ostrołęckiego, w którym zmierzyły się drużyny Korony Karolinowo i Jutrzenki Unieck.
W piątek 30 sierpnia 2013 r. podczas obchodów 90-lecia powstania MODR Oddział Poświętne w jubileuszu wzięły udział władze samorządowe gminy Załuski na czele z Wójtem Gminy Załuski – Romualdem Woźniakiem.
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bogdana Maranowskiego Wójta Gminy Joniec. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają Wójt Gminy Załuski, Przewodniczący Rady Gminy oraz radni i pracownicy samorządu gminnego.
W dniu 1 września 2013 r. w parafii Krysk odbyły się dożynki, które tradycyjnie organizowane są na początku września.
W szkołach na terenie gminy Załuski, tak samo jak w całym kraju w poniedziałek 2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek.
LGD Przyjazne Mazowsze zaprasza
W dniu 3 września 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r. i wzór wniosku rolnika o szacowanie szkód
Informacja dotycząca gazociągu Rembelszczyzna - Gustorzyn
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
Mecz o mistrzostwo B klasy ciechanowskiej 08.09.2013 r. godz.14.00 boisko sportowe w Karolinowie.
6 września 2013 r. w Ciechanowie uczniowie szkoły podstawowej w Stróżewie brali udział w imprezie regionalnej w ramach akcji promocyjnej „Fundusze Europejskie. Polska Korzysta”. Na Rynku pokazano naszym dzieciom, jak Fundusze Europejskie wpływają na nasze życie.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karolinowo, Szczytniki i Michałówek, gminy Załuski.
Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"
Bezdomny, młody pies szuka nowego właściciela. Porzucono go w miejscowości Wojny. Jest niegroźny i zadbany.
Pieski obecnie przebywają w miejscowości Kamienica, są zadbane, mają aktualne szczepienia. Kontakt w sprawie adopcji: Renata Dobrzyńska, tel. (23) 66 19 013 wew. 122
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
22 września 2013 r. w MODR Oddział Poświętne odbył się Jarmark Jesienny "Od pola do stołu"
Dzień Seniora, święto obchodzone na świecie 1 października, zajmuje ważne miejsce w kalendarzu imprez odbywających się w Załuskach. Dzięki temu, niezmiennie, od lat na wspólnym świętowaniu spotyka się liczne grono „dojrzałych” mieszkańców gminy Załuski, pragnących spędzić kilka przyjemnych chwil w towarzystwie swych rówieśników i znajomych.
W niedzielę 29 września br., na boisku sportowym w Szczytnie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Ogólnopolskie Zloty Szkół Reymontowskich odbywają się w różnych miejscowościach w kraju, gospodarzami spotkań zostają szkoły, których uczniowie zdobyli główną nagrodę w towarzyszącym spotkaniu konkursie „Mówimy Reymontem”.
W dniu 08 października 2013 roku Wójt Gminy Załuski-Pan Romuald Woźniak i kierownik USC-Pani Ewa Siwek złożyli wizytę mieszkańcom Kroczewa – Państwu Teodorze i Mieczysławowi Marzęckim. Państwo Marzęccy świętują 53.rocznicę pożycia małżeńskiego.
Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? - Zgłoś się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic, Dyrekcja ZSO oraz Rada Rodziców przy ZSO w Kroczewie serdecznie zapraszają na Wieczór Patriotyczny w 95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
W poniedziałkowe popołudnie, w sali konferencyjnej urzędu gminy Załuski odbyła się uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Ślubowanie i Dzień Edukacji Narodowej w ZSO Nr 1 w Kroczewie
Dnia 10 października 2013 roku na skwerze im. księdza Jana Twardowskiego, u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście i Karowej w Warszawie, została odsłonięta ławeczka patrona szkoły podstawowej w Kamienicy.
W dniu 23 października 2013 r. odbyły się Diamentowe i Złote Gody w Gminie Załuski
Dnia 25.10.2013 r. w szkole podstawowej w Stróżewie miało miejsce ślubowanie pierwszoklasistów.
Mecz o mistrzostwo B klasy ciechanowskiej 27.10.2013 r. godz.13.00 boisko w Karolinowie
Dnia 26 października 2013 r. zuchy i harcerze 3 Płońskiego Szczepu Harcerskiego udali się do Palmir. Tam zwiedzali Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry.
W dniu 27 LISTOPADA 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy.
Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego radnego, sołtysa i mieszkańca gminy Załuski pana Tadeusza Ziemińskiego z Niepiekieł. Pogrzeb odbędzie się w dniu 26.11. (wtorek) o godz. 14:00 w kościele w Kroczewie.
Wszystko co powinieneś wiedzieć o opłacie produktowej
W dniu 6 listopada 2013 r. w szkole podstawowej w Kamienicy odbyła się uroczystość "Dzień Patrona"
W najbliższy poniedziałek 11 listopada wypada 95. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczysty apel z okazji 11 listopada odbył się w szkole podstawowej w Kamienicy w dniu 12.11.2013 r.
W dniu 22 listopada 2013 r. w ZSO Szczytno odbył się turniej piłki siatkowej.
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Gminnej Bibliotece w Załuskach odbyło się spotkanie z uczniami kl. II Szkoły Podstawowej w Stróżewie .
W dniu 27 listopada odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Załuski
SZKOŁA PODSTAWOWA im.ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy organizuje 4-dniową wycieczkę do Włoch (Rzym- Watykan)
z dotacją na własną działalność gospodarczą
W dniu 27 listopada 2013 r. odbył się odbiór inwestycji pn. "Odnowa centrum miejscowości Wojny"
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zaprasza na kiermasz nowych książek po okazyjnych cenach. Kiermasz będzie trwał do końca grudnia 2013 r.
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.
W dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach przyjmie odzież, obuwie oraz zabawki dla dzieci.
W dniu 07 grudnia 2013 roku o godzinie 10.00 wzorem lat ubiegłych odbyło się w świetlicy środowiskowej w Szczytnie spotkanie mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy Załuski.
Towarzystwo Przyjaciół Załusk wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Załuskach otworzyło wyremontowaną strażnicę OSP w Załuskach.
Posiedzenie konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu płońskiego odbyło się 10 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Dzierzążnia.
Były Wójt Gminy Załuski - Edward Budnik odznaczony medalem świętego Huberta.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Baboszewo wydana dla PGNiG S.A.
W strażnicy OSP w Szczytnie w dniu 15 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez powiatowy i gminny Klub PSL.
W dniu 16 grudnia br. Stowarzyszenie Kobiet "Karolina" z Karolinowa zorganizowało spotkanie wigilijne.
Uczniowie z klasy II ze szkoły podstawowej w Stróżewie wraz z wychowawczynią panią Haliną Ciarką w dniu 18.12.2013 r. odwiedzili urząd gminy Załuski.
Dnia 18.12.2013r. klasa I i dzieci z oddziału przedszkolnego-sześciolatków Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego odwiedziły z wycieczką Port Lotniczy Modlin.
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego
Gminna Wigilia odbyła się 19 grudnia 2013 r. w "Gościńcu pod Różą" w Załuskach.
W dniu 30 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Załuski w sali konferencyjnej odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
ul. Gminna 17
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|