wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 
Oblodzenie od godz. 20:00 dnia 25.01.2022 do godz. 09:00 dnia 26.01.2022
Opady marznące od godz. 12:00 dnia 24.01.2022 do godz. 24:00 dnia 24.01.2022
Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu ogłasza rozpoczęcie naboru do służby w Policji na 2022 r.
Oblodzenie od godz. 09:34 dnia 20.01.2022 do godz. 17:00 dnia 20.01.2022
Silny wiatr od godz. 07:00 dnia 20.01.2022 do godz. 17:00 dnia 20.01.2022
Opady marznące od godz. 00:00 dnia 19.01.2022 do godz. 09:00 dnia 19.01.2022
Oblodzenie od godz. 11:00 dnia 17.01.2022 do godz. 09:00 dnia 18.01.2022
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Załuski, która odbędzie się 21 stycznia (piątek) 2022 r. początek godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku sekretarza szkoły.
W dniu 13 stycznia miała miejsce uroczystość pierwszego roku funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie.
W dniu 13 stycznia 2022 r. obyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Załuskach.
Silny wiatr od godz. 00:00 dnia 14.01.2022 do godz. 16:00 dnia 14.01.2022
Opady marznące od godz. 22:00 dnia 12.01.2022 do godz. 10:00 dnia 13.01.2022
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe - Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
Platforma dostępna na terminalu znajdującym się w Gminnej Bibliotece w Załuskach
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kodów dostępu do e-booków i audiobooków Legimi.
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Załuski nr 120.65.2021 z dnia 27 grudnia 2021 r., dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek), będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach, w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r.
Opady marznące od godz. 12:07 dnia 29.12.2021 do godz. 03:00 dnia 30.12.2021
Konkurs organizowany jest przez portal dyktanda.pl.
Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, od godz. 22:00 dnia 23.12.2021 do godz. 07:00 dnia 24.12.2021
W dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Załuski.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Załuski nr 120.61.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r., dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek), będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach. Odpracowanie w/w dnia nastąpi 19 grudnia.
W dniu 19 grudnia przed Urzędem Gminy Załuski odbyła się Gminna Wigilia.
Przypominamy, że nadal aktualna jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.
Oblodzenie od godz. 07:30 dnia 20.12.2021 do godz. 22:00 dnia 20.12.2021
Informujemy, że mapy z projektami nazw ulic w Kroczewie i Załuskach zostały umieszczone na stronie internetowej.
Wójt Gminy Załuski poszukuje gospodarstwa rolnego z terenu Gminy Załuski, które nawiąże współpracę i podpisze umowę na usługę związaną z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi.
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.
Informujemy, że w dniu 18.12.2021 r. (sobota) w siedzibie OSP Szczytno (Szczytno 11A), odbędą się szczepienia przeciw COVID-19.
Prosimy o przesyłanie nagrań do 20 grudnia 2021 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach ogłasza powtórny nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Załuskach, utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 oraz rekrutację na stanowisko pracy terapeuty zajęciowego w Klubie Senior + w Załuskach.
Wójt Gminy Załuski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Kamienicy 38/1, gmina Załuski (09-142).
Wójt Gminy Załuski informuje właścicieli: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów iż zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na Gminną Wigilię.
Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pn. "KPP Płońsk - malowanie pomieszczeń".
o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Kampania informacyjna dla mieszkańców gminy Załuski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2021 roku rozpocznie się rekrutacja seniorów chętnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu Senior + tworzonego w ramach programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021-2025, który rozpocznie swoją działalność od stycznia 2022 roku.
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Załuskach, utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.
Informujemy, że Gmina Załuski jest w trakcie realizacji inwestycji pn. "Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski"
Mając na względzie potrzeby lokalnej społeczności Zdunowa, związane z urządzeniem na terenie Państwa miejscowości ogólnodostępnego placu zabaw, pragnę poinformować, że ponieważ gmina w swoich zasobach nie posiada nieruchomości, na których możliwe byłoby zlokalizowanie placu zabaw, dla jego realizacji niezbędne jest nabycie takiej działki.
Informujemy, że punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 15:00.
Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Wójta Gminy Załuski z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie określenia warunków amatorskiego połowu ryb na obszarze zbiorników wodnych w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach oraz Uchwałą Rady Gminy Załuski w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze wód zbiornika wodnego położonego w Kroczewie, Stróżewie i Wilamach.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
Obowiązek składania deklaracji został wskazany od 1 lipca br.
Od 1 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - 25 zł od osoby, natomiast za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - 50 zł od osoby), mieszkańcy gminy Załuski są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Załuski za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej na platformie e-Puap.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|