wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj ZAWIESZENIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 7.2.1 PO KL

2010-09-13 14:15:44

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”

 
 
 
 
 
 
 
 

MJWPU informuje, iż w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/7.2.1/2010

 
 
 
 

W odpowiedzi na konkurs, do dnia 31 sierpnia br. wnioskodawcy złożyli 174 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 184 156 611,72 PLN.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 13 września 2010 r., tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 10 września 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

O ewentualnym terminie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana co najmniej na 5 dni przed wznowieniem konkursu, we wszystkich formach komunikacji, w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie (ul. Jagiellońska 74) i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU.

na stronie internetowej www.mazowia.eu,www.mazovia.pl

oraz podnumerem infolinii: 0 801 101 101,

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|