wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie kaczki kwiaty bocian FT2014 Slide stróżewo 2016 nowe.2017 ilovezaluski gostolin gimbus las światełko załuski
 
 
 
 

Drukuj XXXIV SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI - OGŁOSZENIE

2010-04-19 09:51:33

W dniu 26 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski o godz. 10:00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Załuski

 
 
 
 

Porządek Sesji:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009

a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2009;

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009

d) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy

e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Załuski i Falbogi Wielskie

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybów umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Przewodniczący Rady Gminy Załuski

Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|