wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie ilovezaluski kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj XXX sesja Rady Gminy Załuski

2016-09-09 09:30:03

 
 
 
 

W środę, 14 września 2016 roku o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach odbędzie się XXX w tej kadencji posiedzenie Rady Gminy Załuski, zwołane  trybie art. 20 ust. 3 (Dz. U. z 2016 roku poz.446.) oraz § 25 ust.4 Statutu Gminy Załuski podjętego uchwalą Nr 118/XXV/2016 Rady Gminy Załuski z 9 czerwca 2016 r.. Wnioskodawcą zwołania tzw. sesji nadzwyczajnej był Zastępca Wójta Gminy Załuski, Jarosław Stefański, a konieczność pilnego zwołania obrad wynika z bardzo istotnych dla lokalnego społeczeństwa kwestii, a mianowicie związana jest z projektem pn.: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii." realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Chodzi więc o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (prąd) i pomp ciepła dla gospodarstw domowych, dla ponad 160 mieszkańców gminy Załuski, którzy złożyli swoje wnioski w tej sprawie. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z kilkoma innymi gminami i dlatego też Rada Gminy Załuski poprzez podjęcie stosownej uchwały wyrazi lub nie wolę wspólnego złożenia wniosku przez Gminę Załuski wraz z innymi gminami, a w przypadku zakwalifikowania tego wniosku do dofinansowania na realizację ww. projektu na terenie Gminy Załuski.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Mała Wieś, Gminą Zawidz, Gminą Rościszewo, Gminą Kuczbork-Osada oraz Gminą Gozdowo w przedmiocie przystąpienia do projektu pn.: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii." realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE)

3. Zamknięcie posiedzenia.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|