wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj XIV Sesja Rady Gminy Załuski

2020-01-24 12:15:28

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm. ) zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 31 stycznia ( piątek) 2020 r. początek godz. 13 :00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta
 7. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ramowego planu pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2020 .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Załuski
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Załuski do Płońskiego Klastra Energii.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Załuski na cele niewiązane z budową przebudową , remontem , utrzymaniem i ochroną dróg .
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Załuskach za rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i zapytania
 20. Zamknięcie sesji .

 

                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|