wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj XIV SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI

2008-04-08 11:52:02

Przewodniczący Rady Gminy Załuski zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 21 kwietnia 2008 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

  a) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

  b) Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

  c) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

  d) Przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy.

  e) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 1. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XII/2007 Rady Gminy Załuski w sprawie wysokości diet dla sołtysów.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Załuski Nr 52/X/2007 z dn. 10 października w sprawie uzupełniania udziału gminy Załuski w Banku Spółdzielczym w Załuskach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|