wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj Wynajem sal OSP – Stawki opłat

2016-09-15 10:11:21

W związku z tym, że w obiegu publicznym pojawiają się dziwne, nieprawdzie i oderwane od rzeczywistości informacje - a w zasadzie dezinformacje – dotyczące kwestii opłat za obiekty użyteczności publicznej, w zasób którego wchodzą również świetlice wiejskie OSP, władze Gminy Załuski wyjaśniają:

 
 
 
 

Kwestie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej reguluje Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Załuski, będące nieodłącznym elementem możliwości wykonywania Uchwały Rady Gminy Załuski w tej sprawie z 27 kwietnia br.

     Z dokumentu tego wynika jasno, że opłaty za pomieszczenia świetlic podzielono na dwie grupy: stawki ryczałtowe i stawki godzinowe.

Te pierwsze dotyczą wynajmu tych pomieszczeń w weekendy (czyli od piątku do niedzieli) i wynoszą:

- OSP Nowe Wrońska, OSP Kroczewo, OSP Smulska, OSP Szczytno (wraz z zapleczem kuchennym) - 400 zł za weekend.

- OSP Załuski (brak zaplecza kuchennego) -  150 zł.

Stawki godzinowe obowiązują za wynajem sal na określony czas w dni powszednie, od poniedziałku do czwartku włącznie i wynoszą:

- OSP Nowe Wrońska, OSP Kroczewo, OSP Smulska, OSP Szczytno (wraz z zapleczem kuchenny) – 50 zł/godz.;

- OSP Załuski (brak zaplecza kuchennego)- 30 zł/godz.

Ważne!

  • Świetlice mogą być nieodpłatnie udostępniane na:

a)         zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów i rady sołeckie,

b)         zebrania i spotkania organizowane przez szkoły i przedszkola,

c)         zebrania i spotkania organizowane przez pozarządowe organizacje społeczne,

działające na terenie Gminy Załuski,

d)        organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz edukacyjnych dla uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę,

e)         organizację zajęć realizowaną przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne,

f)         organizację imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta,

g)         organizację imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem,

h)         realizację zadań w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą,

i)          drużynom harcerskim działającym na terenie gminy, prowadzącym zajęcia statutowe,

j)          młodzieży szkolnej ponad gimnazjalnej mieszkającą na terenie Gminy,

k)         organizacjom osób niepełnosprawnych.

l)          organizację spotkań, szkoleń i posiedzeń z rolnikami i rolniczymi związkami branżowymi jak również z przedstawicielami agend i agencji rządowych wspierających i obsługujących działalność rolniczą  oraz działalność gospodarczą na obszarach wiejskich

  • Mogą też być odpłatnie wynajmowane na rzecz podmiotów trzecich (osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów) w czasie, w którym nie są wykorzystywane dla realizacji zadań własnych Gminy
  • Korzystanie ze świetlicy (odpłatne lub nieodpłatne) wiejskiej wymaga zgody Gospodarza

W związku z powyższym Wójt Gminy Załuski podjął również decyzje, że w trybie pilnym przeprowadzi kontrolę stanu realizacji Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 103/XXIII/2016 z 27 kwietnia 2016 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|