wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj VIII sesja Rady Gminy Załuski

2019-08-14 11:25:07

Zwołuję i zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy Załuski, która odbędzie się w piątek 23 sierpnia 2019 r. początek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta .

7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy .

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Smulska.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie w sprawie negatywnej opinii do projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę z dnia 29.03.2019 r. przyjętego uchwałą Nr 42/VI/19 Rady Gminy Załuski .

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Załuski prawa własności nieruchomości w miejscowości Załuski z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną .

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła .

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski .

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

15. Wolne wnioski i zapytania .

16. Zamknięcie sesji

                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                            Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|