wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj VII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”

2014-04-03 14:52:21

W ramach X Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” ‘2014 organizowany jest, dla szkół ponadpodstawowych z Mazowsza, VII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”. Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli.

 
 
 
 

Regulamin konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich z Mazowsza.

2. Celem konkursu jest:
- przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, dla którego inspiracją będzie utwór „Do źródła Sony” („Ad fontem Sonam”) M. K. Sarbiewskiego (tekst – Załącznik 2)
- poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością
- rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży
- kształcenie postawy kreatywnej ucznia
- poznanie i popularyzowanie polskości, twórczości i postaci ks. M. K. Sarbiewskiego:

Ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), urodzony w Sarbiewie koło Płońska, absolwent kolegiów jezuickich w Pułtusku i Braniewie, Akademii Wileńskiej i Collegium Romanum w Rzymie. Najwybitniejszy poeta epoki baroku, nie tylko w Rzeczypospolitej, uwieńczony przez papieża Urbana VIII najwyższą nagrodą literacką świata – Wawrzynem Poetyckim (porównywalną z obecną Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury). Nazywany był „sarmackim Horacym” i „chrześcijańskim Horacym”. Teoretyk poezji, filozof, teolog, wykładowca w kolegiach jezuickich w Krożach na Żmudzi, Połocku i Nieświeżu na Białrusio, niemieckim Collegium Germanicum w Rzymie. W Wilnie był dziekanem Wydziału Filozofii Teologii Akademii Wileńskiej i doradcą rektora. Słynny orator, przez osttanie pięć lat życia kaznodzieja króla Władysława IV Wazy. Najbardziej popularny polski liryk za granicą – do dziś żaden poeta polski nie prześcignął go pod względem wydań i przekładów na Zachodzie. Jego wiersze i rozprawy na temat poetyki były tłumaczone na najważniejsze języki świata, drukowane w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Anglii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i czytane na wszystkich uniwersytetach świata.

3. Projekty prac w formacie do wielkości 50 x 70cm, wykonane w dowolnej technice, należy dostarczyć lub przesłać do 26 kwietnia 2014 r. na adres:
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, ul. Strażacka 5,  06-400 Ciechanów, z dopiskiem „Konkurs „O Laur Sarbiewskiego”.

4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.

5. Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2014 r., o godz. 17.00, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (Kawiarni Artystycznej), podczas jubileuszowych  X Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w scenerii najlepszych nadesłanych prac (będzie przygotowana wystawa).

6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.

Kryteria oceny:

-oryginalność ujęcia tematu inspirowanego rodzinną rzeką Sarbiewskiego we wsi        Sarbiewo

-pomysłowość

-warsztat artystyczny, talent

-estetyka

Organizatorzy konkursu:

-Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.eu
-Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie,  www.pckisz.pl. Współpraca Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|