wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Umowa na DPD w Kroczewie i Szczytnie podpisana

2018-08-23 06:23:49

Miło nam poinformować, że 21 września została podpisana umowa na realizacje projektu wybranego do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 dla Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałanie 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług społecznych" RPO WM 2014-2020.

 
 
 
 

Umowa podpisana pomiędzy Województwem Mazowieckim  a Gminą Załuski, która reprezentowali: wójt Romuald Woźniak oraz skarbnik Edyta Sachnowska,opiewa na kwotę 2 082 840,00 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne stanowi 1 937 040,00 zł, czyli 93% całej  kwoty (1 666 272,00 zł z budżetu UE oraz 270 768,00 zł z budżetu Państwa). Grupa docelowa projektu obejmuje 60 osób (40 kobiet i 20. mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 5. niepełnosprawnych oraz 20. opiekunów faktycznych (15 kobiet i 5. mężczyzn). Projekt realizowany będzie w partnerstwie z polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy w Płońsku i kierowany jest właśnie do emerytów z terenu Gminy Załuski.

W ramach projektu utworzone oraz w pełni wyposażone zostaną dwa Dzienne Domy Pomocy: jeden w Kroczewie, drugi zaś w Szczytnie.  Dodatkowo projekt przewiduje podniesienie wiedzy wśród wspomnianych 20. opiekunów, w zakresie prawidłowej opieki nad osobą niesamodzielną poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem, szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej, prawidłowej pielęgnacji osób starszych, spotkań ze specjalistą pracy socjalnej oraz spotkań z psychologiem.

We wspomnianych Domach Dziennej Pomocy prowadzone będą działania animacyjne obejmujące np. warsztaty i konsultacje z diabetologiem, kardiologiem, dietetykiem, gerontologiem, spotkania z pielęgniarką środowiskową, konsultacje z lekarzem rodzinnym, a także zajęcia manualne, z rękodzieła, korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej, zajęcia językowe, sportowe, wyjazdy do kina, teatru, wieczory muzyczne i inne. 

Projekt przewidziany jest na 2 lata.

 
 
 
 

Wniosek Gminy Załuski oceniono bardzo wysoko, gdyż znalazł sie na drugim miejscu, a to oznacza, że projekt bedzie realizowany.

Link:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/01/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-9.2.1-konkurs-nr-66-18.pdf
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|