wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Studia podyplomowe

2008-06-24 14:29:27

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarki jest organizatorem Studiów Podyplomowych rozszerzających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin.

 
 
 
 

Od pięciu lat prowadzone jest kształcenie na Studiach Podyplomowych Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE. Tok studiów umożliwia zaznajomienie się z tematyką i zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Studia skierowane są nie tylko dla osób fizycznych, które pragną dokonać zmian w swoim zawodowym życiu, ale również dla instytucji państwowych, samorządowych i innych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych

Studia Podyplomowe Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE

VI edycja

Program studiów ukierunkowany jest na przedstawienie studentom możliwości pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na finansowanie różnego typu przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, samorządy, instytucje użyteczności publicznej.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej:

integracji europejskiej, prawa i instytucji Unii Europejskiej,

polityki gospodarczej UE systemu funduszy strukturalnych UE

etapów i metod przygotowywania projektów gospodarczych procedur i zasad przygotowywania aplikacji o finansowanie przedsięwzięć z

funduszy strukturalnych UE zmian systemu wsparcia UE w nowej perspektywie finansowania w latach 2007-2013

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,

odpis ukończenia studiów wyższych,

jedno zdjęcie,

Zgłoszenia na semestr zimowy w roku akademickim 2008/2009 przyjmowane sądo 30 września 2008 r.

Kadrę dydaktyczną Studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Studia stwarzają możliwość zdobycia wiedzy, która jest niezbędna do skutecznego wykorzystania funduszy UE, jak również prowadzenia działalności doradczej w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami gospodarczymi finansowanymi ze środków strukturalnych UE.

Studia prowadzone w systemie zaocznym. Nauka trwa dwa semestry.

Opłata za całość studiów wynosi 4500 zt. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach.

Szczegółowe informacje: tel/fax: (022) 59 340 12

e-mail:barbara_gajowiak@sggw.pl

http://ue.ekrol.sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|