wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI

2008-06-19 08:06:03

Ogłoszenie

 
 
 
 

W dniu 30 czerwca 2008 Roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XV Sesja Rady Gminy, której porządek obejmuje:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Załuski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokalu stanowiącego własność Gminy Załuski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Agencji Mienia Wojskowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości rolnych będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
 7. Podjęcie uchwały sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Gminy Załuski w drodze przetargu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2008-2015”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego gminy Załuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Załuski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowany A
  • dla Posterunku Policji w Załuskach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w ramach programów operacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonania ustalenia czynności w sprawie zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Załuski
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
 16. Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa w Gminie Załuski.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy w Załuskach
/~/Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|