wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Sesja poświęcona dzieciom

2016-07-27 19:00:38

W dniu 27 lipca br., odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Załuski (tzw. nadzwyczajna)

 
 
 
 

Wójt Gminy Załuski w porozumieniu z Radnymi podjęli trzy bardzo istotne dla lokalnej społeczności uchwały, skierowane przede wszystkim do dzieci uczących się w gminnych szkołach, ale również dzieci pobierających naukę w szkoła podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Załuski nie jest organem prowadzącym.

Pierwsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody przez Radnych na przystąpienie Gminy Załuski do realizacji projektu unijnego, którego ogólna wartość wynosi: 883 019,28 zł., z czego 95 % to dofinansowanie z UE.  Projekt ten realizowany będzie w szkołach gminnych i w ramach jego realizacji przeprowadzane będą  m.in.: dodatkowe zajęcia dla dzieci wszystkich szkół oraz sfinansowanie wyposażenia klasopracowni przedmiotowych.

Druga uchwała dotyczy konieczności umożliwienia Dyrektorom ZSO w Szczytnie i ZSO w Kroczewie złożenia ponownie wniosków o udzielenie stypendiów za naukę. Uchwała umożliwi wypłatę tych świadczeń najpóźniej do 31 października.

Trzecia uchwała wprowadza nowy program stypendialny dla dzieci uczących się w naszych szkołach jak również, co wcześniej nie miało miejsca, dzieci uczących się poza terenem Naszej Gminy i w szkole podstawowej w Karolinowie, a będących mieszkańcami Gminy Załuski. Program wprowadził m.in. nowe nagrody. Podwyższono progi uprawniające do uzyskania stypendium z jednoczesnym, bardzo znaczącym podniesieniem kwot nagród. Powinno się to przyczynić do wzrostu świadomości uczniów, że nauka, wiedza i zdobywane w szkole umiejętności mają niebagatelne znaczenie w przyszłości, ale są też doceniane obecnie, co z kolej powinno przyczynić się do zwiększenia zaangażowania dzieci w proces zdobywania wiedzy.

Wszystkie w.w. uchwały przejęto jednogłośnie przez obecnych na sesji Radnych -  niebawem będą opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Załuski pod adresem: www.ugzaluski.bip.org.pl

      "W imieniu własnym, jak również w imieniu Wójta Gminy Załuski -  p. Romualda Woźniaka, chciałbym serdecznie podziękować Radnym Gminy Załuski za ich dzisiejsze decyzje. Choć były różnice zdań, czy też odmienne poglądy na niektóre kwestie, to ostatecznie rozmowa na temat powyższych uchwał była merytoryczna i konstruktywna, a podjęte decyzje służyć będą dobru Wszystkich Dzieci z terenu Gminy Załuski, uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach . Jeszcze raz  - Bardzo dziękuję".

Łącząc wyrazy szacunku
Jarosław Stefański
Z-ca Wójta Gminy Załuski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|