wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo kwiaty sad ilovezaluski kwiaty lato żurawie kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

2008-04-14 09:11:23

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii Wojewoda Mazowiecki wydał Rozporządzenie Nr 24 z dnia 07.04.2008 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008r.

 
 
 
 

Zgodnie z tym rozporządzeniem w br. uprawa maku niskomorfinowego ustalona została na powierzchni 9 ha w dwóch gminach powiatów: płockiego (gmina Drobin – 2 ha) i gostynińskiego (gmina Sanniki – 7 ha) oraz konopi włóknistych na powierzchni 0,2 ha w mieście Płońsk – 0,1 ha i w mieście Radom – 0,1 ha.

Na terenie województwa mazowieckiego (za wyjątkiem w/w gmin) OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ UPRAWY MAKU I KONOPI!

ROZPORZĄDZENIE Nr 24

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 r.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego w 2008 r. w województwie mazowieckim na 9ha w tym:

1) powiat płocki, gmina Drobin – 2 ha;

2) powiat gostyniński, gmina Sanniki – 7 ha.

§ 2.

Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych w 2008 r. w województwie mazowieckim na 0,2 haw tym:

1) powiat płoński, miasto Płońsk – 0,1 ha;

2) miasto na prawach powiatu Radom – 0,1 ha.

§ 3.

Na terenie województwa mazowieckiego nie ustala się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku, innego niż mak niskomorfinowy.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|